Tài chính

Viettel Global: Doanh thu và lãi ròng nửa đầu năm đều tăng trưởng gần 10%

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel Global (Viettel Global, UPCoM: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán soát xét. Theo đó, cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhẹ so với kết quả ghi nhận ở báo cáo tài chính tự lập.

Viettel Global: Doanh thu và lãi ròng nửa đầu năm đều tăng trưởng gần 10%

Viettel Myanmar (đơn vị vận hành của Mytel) góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng của Viettel Global

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Viettel Global đạt 8.625 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với mức 7.854 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ viễn thông chiếm gần 93% ở mức 8.000 tỷ đồng và doanh thu kinh doanh thiết bị đạt 638 tỷ đồng.

Doanh thu tăng 770 tỷ đồng nhưng giá vốn chỉ tăng 270 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận gộp của Viettel Global tăng gần 18% lên 3.266 tỷ đồng. Tỷ suất lãi gộp trên doanh thu tiếp tục duy trì ở mức xấp xỉ 38%.

Lợi nhuận trước thuế sau soát xét của Viettel Global đạt 1.182 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 788 tỷ đồng, tương ứng tăng 9,2% so với cùng kỳ và tăng 25,5 tỷ đồng so với số liệu trước soát xét.

Báo cáo của Viettel Global cho thấy cả 3 thị trường kinh doanh là châu Phi, Mỹ Latin và Đông Nam Á đều tăng trưởng dương, trong đó châu Phi có mức tăng trưởng 2 chữ số.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ các công ty liên kết như Viettel Myanmar, Star Telecom và Metcom ghi nhận trên báo cáo tài chính của Viettel Global đã tăng vọt từ 98 tỷ đồng nửa đầu năm 2019 lên 837 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global lần lượt là 59.272 tỷ đồng và 29.505 tỷ đồng.

Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VGI đã tăng 13% từ mức 24.000 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 7 lên 27.200 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 28/8/2020). Vốn hóa thị trường của VGI ước tính hơn 82.000 tỷ đồng.

Tin mới lên