Tài chính

Viettel Global không hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty con tại Cameroon do... chưa có thông tin

(VNF) - Viettel Global không rõ công ty con tại Cameroon lỗ hay lãi trong 6 tháng đầu năm 2019 do "chưa có thông tin".

Viettel Global không hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty con tại Cameroon do... chưa có thông tin

Viettel Global không hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty con tại Cameroon do... chưa có thông tin. Ảnh: Getty Images

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019 đã kiểm toán của Tổng công ty Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) tiết lộ một chi tiết đáng chú ý: Viettel Global đã không hợp nhất kết quả kinh doanh 6 tháng của công ty con tại Cameroon.

Phía Viettel Global cho biết, khi lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, tổng công ty này đã hợp nhất Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/10/2018 (chưa được kiểm toán) của Công ty Viettel Cameroon S.A.R.L (VCR) - công ty con của Viettel Global và không hợp nhất Báo cáo kết quả kinh doanh cũng như Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 của VCR.

Viettel Global cho hay tổng công ty này đã "không thu thập được báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 cũng như số liệu tài chính từ ngày 1/11/2018 đến ngày 30/6/2019".

Báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ 2019 (đã kiểm toán) cũng tiết lộ, Viettel Global không rõ công ty này lỗ hay lãi trong 6 tháng đầu năm 2019 do "chưa có thông tin".

Liên quan đến vấn đề này, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - công ty kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 của Viettel Global - cho biết nếu Deloitte có thể hoàn thành công việc soát xét như khi không xảy ra sự kiện trên, công ty có thể đã nhận thấy các vấn đề có thể cần phải điều chỉnh bảo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

6 tháng đầu năm 2019, Viettel Global ghi nhận lợi nhuận sau thuế 746 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ sau thuế 369 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tổng số nhân viên tại ngày 30/6/2019 của Viettel Global ở mức 6.438 người, giảm tới 1.353 người chỉ sau 6 tháng.

Tin mới lên