Tài chính

Viettel Global lãi gần 1.200 tỷ đồng trong quý II

(VNF) - Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Viettel Global (UPCoM: VGI) tăng 15% lên gần 9.900 tỷ đồng; lãi gộp tăng gần 800 tỷ đồng lên 4.063 tỷ đồng.

Viettel Global lãi gần 1.200 tỷ đồng trong quý II

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Viettel Global đạt gần 9.900 tỷ đồng.

Tổng công ty Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II với doanh thu thuần đạt 5.259 tỷ đồng, tăng 22% so với mức 4.321 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lãi gộp theo đó tăng hơn 530 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% lên 2.163 tỷ đồng, giúp duy trì biên lãi gộp ở mức trên 40%.

Với doanh thu tăng trưởng tốt, tỷ giá thuận lợi hơn so với cùng kỳ, cùng với việc kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế quý II của Viettel Global tăng vọt từ 25 tỷ đồng lên 1.194 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Viettel Global tăng 15% lên gần 9.900 tỷ đồng; lãi gộp tăng gần 800 tỷ lên 4.063 tỷ đồng.

Các thị trường tại khu vực châu Phi và châu Mỹ Latinh của Viettel Global tiếp tục tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ. Cụ thể, Halotel tại Tanzania tăng 33%, Lumitel tại Burundi tăng 24%, Movitel tại Mozabique tăng 45%, Natcom tại Haiti tăng 17%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, các thị trường khu vực châu Phi đóng góp tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn nhất cho Viettel Global, tăng trưởng 30%, đưa tổng doanh thu các thị trường khu vực này lên gần 4.000 tỷ đồng. Đây cũng là khu vực đóng góp lợi nhuận sau thuế lớn nhất cho cả Viettel Global với gần 900 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính của Viettel Global cũng có phần thuận lợi hơn khi giúp công ty có khoản thu nhập tài chính ròng (chênh lệch doanh thu/chi phí tài chính) hơn 1.250 tỷ đồng, tăng gần 1.930 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đà khởi sắc của hoạt động kinh doanh chính cũng như hoạt động tài chính đã giúp Viettel Global bù đắp được những biến động tỷ giá trên thị trường.

Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 55.200 tỷ và 28.700 tỷ đồng.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2021, Viettel Global có doanh thu thuần đạt 4.628 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với mức 4.304 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong năm 2021, Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu trên 20.000 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2020; lãi trước thuế tương đương năm trước dựa trên các kịch bản dịch bệnh và chính trị – xã hội các quốc gia đầu tư.

Năm ngoái, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của Viettel Global đạt xấp xỉ 19.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.201 tỷ đồng – tương ứng tăng 85 tỷ đồng và 102 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty đạt lần lượt là 429 tỷ đồng và 560 tỷ đồng.

Tin mới lên