Tài chính

Viglacera đặt mục tiêu doanh thu gần 9.700 tỷ đồng

Năm 2017, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 9.684 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 677 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,5% và 21,1% so với kế hoạch năm 2016.

Viglacera đặt mục tiêu doanh thu gần 9.700 tỷ đồng

Nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Viglacera với mã chứng khoán VGC ngày 22/12/2016 tại Hà Nội

Theo Chủ tịch HĐQT Viglacera Luyện Công Minh, mức cổ tức 2017 đề ra của Viglacera là 8% cao hơn 14,3% so với năm 2016. 

Chỉ tiêu lợi nhuận của Viglacera liên tục vượt tương đối cao so với kế hoạch đại hội cổ đông giao là do lợi nhuận đến từ vật liệu xây dựng, hoạt động tái cơ cấu và đặc biệt từ nhóm sản phẩm kính.

Bởi vậy, năm 2017, Viglacera sẽ tập trung khai thác thế mạnh của nhóm sản phẩm này; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, phát hành cổ phiếu, thoái vốn và triển khai đầu tư các dự án mới. 

Với lĩnh vực bất động sản Viglacera hoàn tất đầu tư và đẩy mạnh đầu tư các dự án khu công nghiệp mới như: Tiền Hải (Thái Bình), Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh)...; các dự án đầu tư các khu đô thị - nhà ở mới như: Tổ hợp Thăng Long Number One giai đoạn 3 cùng nhiều dự án hợp tác đầu tư khác trong lĩnh vực khu đô thị - nhà ở... 

Bên cạnh đó Viglacera cũng triển khai đầu tư dự án du lịch sinh thái tại Vân Hải (Quảng Ninh), các dự án liên doanh sản xuất vật liệu xây dựng với đối tác trong và ngoài nước.

Tin mới lên