Tài chính

VIMC báo lãi quý II tăng đột biến nhờ cơ cấu nợ, mua bán nợ

(VNF) - Lũy kế hai quý đầu tiên, lợi nhuận sau thuế của VIMC đạt 2.123 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng giai đoạn 2021, hoàn thành được 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

VIMC báo lãi quý II tăng đột biến nhờ cơ cấu nợ, mua bán nợ

VIMC báo lãi quý II tăng đột biến nhờ cơ cấu nợ, mua bán nợ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC, UPCoM: MVN) ghi nhận doanh thu gần 3.970 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 2.720 tỷ đồng, tăng 27%, tương ứng biên lãi gộp 31% trong khi quý II/2021 là 28,5%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 188,4 tỷ đồng, tăng 15% cùng kỳ; chi phí tài chính giảm từ 143 tỷ đồng xuống 119 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở chi phí lãi vay. Các công ty liên kết, liên doanh khoản lời 34,8 tỷ đồng cho VIMC trong quý này, thấp hơn 14% quý cũ.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ở mức 317 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, VIMC ghi nhận khoản thu nhập khác lên đến 616 tỷ đồng, cao gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 151 tỷ đồng đến từ việc cơ cấu nợ, nợ được xóa tại các ngân hàng thương mại và gần 450 tỷ đồng chênh lệch từ mua bán nợ với DATC.

Điều này góp phần đưa lợi nhuận sau thuế của VIMC tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ lên 1.435 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ròng tăng gấp 3 lên 1.123 tỷ đồng.

Lũy kế hai quý đầu tiên, doanh thu đạt 7.230 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.123 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 97% so với cùng giai đoạn 2021. Như vậy, VIMC đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VIMC xấp xỉ so với đầu kỳ, khoảng 26.816 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền là 2.677 tỷ đồng. Ngoài ra, VIMC có 6.058 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Cuối kỳ, VIMC có tổng cộng 13.686 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó 2.289 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 1.928 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu của  VIMC đạt 13.129 tỷ đồng, thấp hơn nợ phải trả, lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối là âm 3.105 tỷ đồng tính tới 30/6.

Tin mới lên