Thị trường

Vinachem lập ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ

(VNF) – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa thành lập ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề tồn của một số dự án như Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc và dự án Nhà máy DAP số 2…

Vinachem lập ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết năm 2016, Vinachem đã lập Ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ

Theo quyết định thành lập này, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Vinachem sẽ là trưởng ban chỉ đạo, Tổng giám đốc Vinachem làm phó trưởng ban và 20 thành viên còn lại thuộc ban chỉ đạo đang đảm nhận các vị trí, công việc liên quan khác.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam triển khai nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Chính phủ và Ban chỉ đạo Bộ Công Thương xử lý các tồn tại ở những dự án cũng như doanh nghiệp thuộc tập đoàn. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Các dự án và doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hóa chất cần giải quyết các vấn đề tồn tại gồm Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình/Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; dự án cải tạo mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc/Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và dự án Nhà máy DAP số 2/Công ty cổ phần DAP số 2- Vinachem và Công ty cổ phần DAP - Vinachem.

Vinachem lập ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ

Dự án Đạm Ninh Bình lỗ hàng nghìn tỷ đồng kể từ khi đi vào hoạt động đến nay

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết năm 2016, Vinachem cho biết năm vừa qua ước lỗ hợp nhất 627 tỷ đồng, trong đó lãi phát sinh là 2.745 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 3.372 tỷ đồng.

4 đơn vị thành viên gây ra thua lỗ tới 3.372 tỷ đồng cho Vinachem bao gồm: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem; Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Vinachem phải có những biện pháp xử lý triệt để, dứt điểm các dự án kém hiệu quả của Tập đoàn hiện nay. Theo Phó Thủ tướng, Vinachem cần đưa ra những phương án cụ thể, trường hợp Nhà nước nào vẫn quản lý, trường hợp nào mời thêm các đơn vị khác để giảm vốn Nhà nước, bán vốn hoặc tính đến phá sản.

Tin mới lên