Tài chính

Vinachem lỗ 287 tỷ đồng năm 2017, nâng tổng lỗ lũy kế lên 872 tỷ đồng

(VNF) - Kết thúc năm 2017, Công ty mẹ - Vinachem lỗ 287 tỷ đồng, bằng một nửa mức lỗ năm 2016. Tổng lỗ lũy kế của Công ty mẹ - Vinachem hiện lên đến 872 tỷ đồng.

Vinachem lỗ 287 tỷ đồng năm 2017, nâng tổng lỗ lũy kế lên 872 tỷ đồng

Công ty mẹ - Vinachem đang phải trích lập dự phòng tới 2.313 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Đạm Ninh Bình

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã kiểm toán.

Theo báo cáo, năm 2017, Công ty mẹ - Vinachem ghi nhận doanh thu không đáng kể, chỉ 5,6 tỷ đồng, không đủ bù giá vốn 5,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính năm qua của Công ty mẹ - Vinachem đạt 983 tỷ đồng, giảm 60% so với năm 2016; trong đó chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia (844 tỷ đồng) và lãi tiền gửi, tiền cho vay (122 tỷ đồng).

Song song, Công ty mẹ - Vinachem cũng ghi nhận 967 tỷ đồng chi phí tài chính, giảm 66%; trong đó toàn bộ là dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

Cùng với đó, Công ty mẹ - Vinachem ghi nhận 305 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời không ghi nhận chi phí bán hàng.

Kết thúc năm 2017, Công ty mẹ - Vinachem lỗ 287 tỷ đồng, bằng một nửa mức lỗ năm 2016.

Tổng lỗ lũy kế của Công ty mẹ - Vinachem hiện lên đến 872 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư thua lỗ lớn nhất của Vinachem có thể kể đến như: Công ty Đạm Ninh Bình (hiện dự phòng 2.313 tỷ đồng), Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (dự phòng 1.611 tỷ đồng), Công ty DAP số 2 – Vinachem (dự phòng 802 tỷ đồng) và Công ty DAP – Vinachem (dự phòng 281 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Công ty mẹ - Vinachem đạt 29.797 tỷ đồng, giảm 6,1% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở các khoản đầu tư tài chính dài hạn (7.842 tỷ đồng), các khoản phải thu dài hạn (6.727 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (5.330 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - Vinachem đến hết ngày 31/12/2017 ở mức 13.560 tỷ đồng, giảm 0,6% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 7.236 tỷ đồng, giảm gần 15%.

Tin mới lên