M&A

Vinaconex 7 dự chi 241 tỷ đồng mua cổ phiếu VC3 và VMC

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7 - Vinaconex 7 (HNX: VC7) vừa có nghị quyết thông qua đầu tư cổ phiếu của CTCP Xây dựng Số 3 - Vinaconex 3 (HNX: VC3) và CTCP Vimeco (HNX: VMC).

Vinaconex 7 dự chi 241 tỷ đồng mua cổ phiếu VC3 và VMC

Vinaconex 7 dự chi 241 tỷ đồng mua cổ phiếu VC3 và VMC.

VC7 sẽ mua tối đa 6,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với 22,9% vốn tại VC3. Tổng giá trị giao dịch dự kiến 149,5 tỷ đồng, tương ứng 23.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch 3/6, thị giá của VC3 đạt mức 23.100 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua phương thức mua trực tiếp trên sàn chứng khoán và/hoặc hợp tác đầu tư với các cá nhân.

Cũng với phương thức tương tự như trên, VC7 sẽ mua tối đa 4,8 triệu cổ phiếu, tương ứng với 24% vốn của VMC. Tổng số tiền VC7 dự kiến chi cho thương vụ này là 91,2 tỷ đồng (tương ứng 19.000 đồng/cổ phiếu). Kết thúc phiên giao dịch 3/6, thị giá của VMC đạt 14.700 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, VC7 sẽ chi khoảng 241 tỷ đồng cho 2 thương vụ này.

Về hoạt động kinh doanh của VC7, kết thúc năm 2018, VC7 ghi nhận doanh thu 137,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,1 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 34,3% kế hoạch doanh thu và 53,1% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Năm 2019, VC7 đặt kế hoạch doanh thu 451 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm trước, trong đó doanh thu xây lắp chiếm 428 tỷ đồng, phần còn lại đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại và kinh doanh khác. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kế hoạch đạt 33 tỷ đồng, tăng 64% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến ở mức 12%.

Hiện, VC7 đang hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp. Tuy nhiên, HĐQT VC7 nhận định hoạt động này không thể tạo ra đột biến do biên lợi nhuận thấp. Vì thế, đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của VC7 đã đề ra kế hoạch dài hạn sẽ phát triển thêm lĩnh vực bất động sản nhằm tạo ra biên lợi nhuận cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới lên