Tài chính

Vinafood 2 phải lùi cổ phần hóa vì lỗ nghìn tỷ, còn Vinafood 1?

(VNF) – Tiến trình cổ phần hóa cũng như tiến trình báo cáo và công bố thông tin của Vinafood 1 đang diễn ra như thế nào?

Vinafood 2 phải lùi cổ phần hóa vì lỗ nghìn tỷ, còn Vinafood 1?

Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa vào năm 2017

Báo cáo và công bố thông tin không đầy đủ?

Hồi đầu tháng 8, trả lời báo Tuổi trẻ về việc vì sao Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) không công bố thông tin đầy đủ theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP đã có hiệu lực từ tháng 11/2015, ông Phan Xuân Quế - Chủ tịch HĐTV Vinafood 1 cho biết, ông "không nắm được việc này" và cho rằng đã báo cáo kịp thời cho Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư…

Tính đến thời điểm kết thúc ngày 27/09/2016, Vinafood 1 đã tiến hành công bố thông tin, song không công bố cáo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, thay vào đó là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ năm 2015 chỉ vỏn vẹn có một trang.

Đồng thời, các công văn báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ NN&PTNT như: công văn số 740/TCTLTMB-KHQLV về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; công văn số 741/BC-TCTLTMB-TCLĐ về Báo cáo chế độ, tiền lương tiền thưởng năm 2015; công văn số 742/TCTLTMB-KHQLV về việc Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015; công văn số 743/TCTLTMB-KHQLV về việc Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất đều được gửi vào ngày 16/9/2016, nghĩa là hơn 1 tháng sau khi ông Phan Xuân Quế – Chủ tịch HĐTV Vinafood 1 trả lời báo Tuổi trẻ rằng "đã báo cáo kịp thời cho Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT về hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư".

Lợi nhuận giảm mạnh, chi phí quản lý tăng vọt

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ - Vinafood 1, doanh thu của công ty này đạt mức 8.953 tỷ đồng trong năm 2015, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2014. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ - Vinafood 1 lại giảm khá mạnh từ mức 221 tỷ đồng năm 2014 xuống còn 166 tỷ đồng năm 2015, tương đương mức giảm 25%.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này là do chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty mẹ - Vinafood 1 bỗng tăng vọt 161% trong năm 2015, từ mức 153 tỷ đồng của năm 2014 lên mức 400 tỷ đồng.

Vì Vinafood 1 chỉ công bố một trang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ năm 2015 nên không thể dựa vào thuyết minh báo cáo tài chính để xác định được vì sao chi phí quản lý doanh nghiệp của Vinafood 1 tăng đột biến.

Hiện mức thu nhập bình quân người lao động của Vinafood 1 ở mức khoảng 9,7 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý là 40,72 triệu đồng/tháng.

Bước sang giai đoạn 2016 – 2020, Vinafood 1 đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hợp nhất bình quân 6,52%/năm, trong đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu công ty mẹ bình quân 4,27%/năm.

Tốc độ tăng trưởng bình quân lợi nhuận hợp nhất trước thuế 5 năm tới của Vinafood ước đạt 5,36%/năm, trong đó, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ở mức 5,88%/năm.

Thoái vốn thành công 11/19 đơn vị thành viên trong năm 2015

Trong năm 2015, Vinafood 1 đã tiến hành thoái vốn tại tổng cộng 19 đơn vị thành viên theo Đề án tái cơ cấu, trong đó thành công tại 11 đơn vị thành viên.

Cụ thể, Vinafood 1 đã thoái vốn thành công và đưa tỷ lệ sở hữu của Vinafood 1 từ 65% xuống còn 51% tại 3 công ty con gồm: Công ty Cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình, Công ty CP Vinafood1 Hải Dương và Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định.

Vinafood 1 cũng đã thoái vốn thành công đưa tỷ lệ sở hữu của tổng công ty này từ trên 51% vốn điều lệ xuống còn 36% tại 4 công ty con gồm: Công ty Cổ phần Lương thực Ninh Bình, Công ty Cổ phần Lương thực Hưng Yên, Công ty Cổ phần Lương thực Hà Nam và Công ty Cổ phần Lương thực & Thương mại Vĩnh Phúc.

4 công ty liên kết gồm: Công ty Cổ phần Lương thực Hồng Hà, Công ty Cổ phần Lương thực Đông Anh, Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Nghệ An và Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Nam Định cũng đã được Vinafood 1 thoái toàn bộ vốn.

Năm 2016, Vinafood 1 sẽ tiếp tục phải thoái vốn lần 2 do lần 1 không thành công tại 6 doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục triển khai thoái vốn tại 1 doanh nghiệp.

Mọi thứ phải hoàn thành trước khi Công ty mẹ - Vinafood 1 tiến hành cổ phần hóa cùng 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên và Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam vào năm 2017.

Tin mới lên