Tài chính

Vinalines được định giá 750 triệu USD

(VNF) – Vinalines vừa trình gửi Bộ Giao Thông Vận tải phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ, theo đó, tổng công ty này được định giá 16.741 tỷ đồng, tương đương khoảng 750 triệu USD.

Vinalines được định giá 750 triệu USD

Vinalines được định giá 16.741 tỷ đồng, tương đương khoảng 750 triệu USD

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa trình gửi Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ để làm cơ sở cho việc thực hiện cổ phần hóa.

Theo đó, giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm ngày 31/12/2016 được phía Vinalines định giá là 16.741 tỷ đồng, tương đương khoảng 750 triệu USD. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 10.144 tỷ đồng. Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp là 1.237 tỷ đồng.

Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn hãng Kiểm toán và Định giá ATC được lựa chọn để xác định giá trị doanh nghiệp của Vinalines.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận phương án cổ phần hóa theo hướng Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ - Vinalines đồng thời Vinalines lại được nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại các công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng. Thời điểm xác định lại giá trị doanh nghiệp của Công ty mẹ - Vinalines được ấn định là ngày 31/12/2016.

Trước đó, vào tháng 3/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn tất các công việc chuẩn bị cho IPO của Công ty mẹ - Vinalines theo hướng bán 64% vốn Nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, hoán đổi nợ lấy cổ phần.

Vào thời điểm cuối năm 2014, Vinalines được định giá 21.287 tỉ đồng (tương đương 1 tỷ USD), vốn Nhà nước có gần 9.000 tỷ đồng. Sau 3 năm tái cơ cấu công ty mẹ (từ 31/12/2013 đến 31/12/2016), Vinalines đã giảm nợ được 8.021 tỷ đồng, ghi tăng vốn nhà nước 2.883 tỷ đồng. Riêng trong năm 2016, công ty mẹ giảm được 2.306 tỷ đồng nợ, tăng thêm 21,5% vốn Nhà nước so với thời điểm 1/1/2016.

Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán, lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Vinalines lên đến 2.148 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2015. Tuy nhiên, mức lợi nhuận cao bất ngờ trên của Vinalines không phải đến từ sự khởi sắc trong hoạt động kinh doanh chính, mà là do tổng công ty này đột ngột ghi nhận khoản thu nhập khác lên đến 4.043 tỷ đồng trong năm qua.

Tin mới lên