M&A

Vinalines muốn bán 22% vốn tại ‘chúa chổm’ Vitranschart

(VNF) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Vinalines, HNX: MVN) vừa thông báo sẽ bán đấu giá 13.440.239 cổ phiếu VST của Công ty Cổ phần Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart, HNX: VST).

Vinalines muốn bán 22% vốn tại ‘chúa chổm’ Vitranschart

Vinalines muốn bán 22% vốn tại ‘chúa chổm’ Vitranschart

Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào 8h30 ngày 5/12/2018 tại HNX. Giá khởi điểm là 1.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá của VST hiện tại (700 đồng/cổ phiếu). 

Trên thực tế, VST đã duy trì mức giá dưới giá 1.200 đồng/cổ phiếu (giá khởi điểm phiên đấu giá) từ hơn 1 năm nay, trong đó đã có lúc xuống 600 đồng/cổ phiếu.

Khoảng giữa năm 2016, cổ phiếu VST đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Trước đó, trong báo báo gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, VST cho hay để khắc phục, công ty sẽ tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh: Chấm dứt hoạt động kinh doanh kém hiệu quả như dịch vụ sửa chữa tàu, cho thuê kho bãi… đồng thời mở rọng dịch vụ quản lý khai thác tàu.

Tái cơ cấu tài chính cũng được VST đề cập nhằm tìm giải pháp phù hợp để thực hiện tái cơ cấu nợ vay tại các tổ chức tín dụng, tiến tới giảm âm vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, VST thừa nhận “thị trường vận tải biển suy thoái kéo dài hơn 7 năm chưa có dấu hiệu hồi phục".

Vinalines hiện là cổ đông mẹ nắm giữ tổng cộng 35,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 58% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Vitranschart.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2018, Vitranschart ghi nhận doanh thu hơn 408 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động vận tải biển đạt 273,4 tỷ đồng, đóng góp 67% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Tuy nhiên, tất cả các mảng kinh doanh của Vitranschart đều lỗ. Luỹ kế 9 tháng, Vitranschart lỗ 182 tỷ đồng.

Hồi tháng 5/2018, Vietcombank chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã thông báo chọn tổ chức bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Vitranschart với giá khởi điểm đưa ta là 32% dư nợ gốc.

Tin mới lên