Đô thị

Vinalines sắp chuyển mô hình, mang thương hiệu mới VIMC

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam dự kiến tổ chức đại hội cổ đông, chính thức hoạt động với mô hình công ty cổ phần từ cuối tháng 6/2019.

Vinalines sắp chuyển mô hình, mang thương hiệu mới VIMC

Vinalines chính thức hoạt động với mô hình công ty cổ phần từ cuối tháng 6/2019.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Q.Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết vừa có quyết định về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu để chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với thương hiệu mới VIMC.

“Đại hội đồng cổ đông lần đầu của VIMC dự kiến được tổ chức vào ngày 24/6 tới đây. Thời hạn đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông là ngày 24/5/2019”, ông Tĩnh thông tin.

Trước đó, để chuẩn bị cho tiến trình cổ phần hoá, Vinalines đã tổ chức 2 đợt chào bán cổ phần. Trong đó, phiên chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu đã thu hút 42 nhà đầu tư đăng ký mua với khối lượng 5.439.800 cổ phần (chiếm hơn 1,1% trên tổng số gần 490 triệu cổ phần đưa ra đấu giá). Tại phiên chào bán thỏa thuận lần 2, số lượng cổ phần được Vinalines chào bán là hơn 483,3 triệu cổ phần nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký mua.

Trước thời điểm chuyển sang mô hình mới, chỉ số kinh doanh của Vinalines cũng tiếp tục đạt được sự tăng trưởng khả quan. Kết thúc quý I/2019, tổng doanh thu Vinalines thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt gần 2.900 tỷ đồng. Trong đó, khối vận tải biển đạt khoảng 1.204 tỷ đồng, khối cảng biển đạt 1.087 tỷ đồng, doanh thu còn lại thuộc về khối dịch vụ hàng hải.

Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh cho biết, sau khi chuyển sang mô hình CTCP, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty hàng hải Việt Nam sẽ vẫn dựa trên 3 “chân kiềng” chính là: Cảng biển - Vận tải biển - Dịch vụ hàng hải. Trong đó, Tổng công ty sẽ chú trọng đầu tư, xây dựng các cảng nước sâu hiện đại như cảng Lạch Huyện (bến số 3,4) để đáp ứng sự phát triển của đội tàu tàu trên thế giới và thu hút thêm nhiều tàu mẹ cập cảng biển Việt Nam.

Tin mới lên