Tài chính

Vinamilk: Kế hoạch 2018 lãi sau thuế 10.752 tỷ đồng, cổ tức 50% bằng tiền mặt

(VNF) – Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, trong đó nêu kế hoạch doanh thu 55.500 tỷ đồng, lãi trước thuế 12.800 tỷ đồng và lãi sau thuế 10.752 tỷ đồng.

Vinamilk: Kế hoạch 2018 lãi sau thuế 10.752 tỷ đồng, cổ tức 50% bằng tiền mặt

Vinamilk đặt mục tiêu lãi sau thuế 10.752 tỷ đồng

So với kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch doanh thu năm 2018 của VNM tăng 8,5%. Mức tăng tương ứng là 4,7% và 4,6% đối với khoản lợi nhuận trước và sau thuế

Về cổ tức, năm 2018, VNM sẽ thanh toán đợt chi trả cổ tức bổ sung lần 1 năm 2017, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 3. VNM cũng sẽ chi trả nốt phần còn lại vào tháng 6 năm nay.

Mức cổ tức năm 2018 được HĐQT thống nhất trả bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế. Dự kiến tạm ứng đợt 1 vào quý III/2018 và đợt 2 vào tháng 5 - 6/2019.

HĐQT cũng thống nhất trình Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ nhận được 1 cổ phần phát hành thêm), tối đa không quá 290.290.686 cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện việc phát hành cổ phiếu sẽ được trích theo thứ tự tưu tiên từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển; nếu không đủ sẽ tiếp tục trích thêm từ lợi nhuận chưa phân phối.

Sau khi phát hành, dự kiến vốn điều lệ của VNM sẽ tăng thêm tối đa 2.903 tỷ đồng, tức lên hơn 17.400 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý III/2018.

HĐQT VNM cũng cho biết để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển kế tiếp, HĐQT sẽ trình Đại hội phê duyệt nâng tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 từ 9 thành viên lên con số 11.

Được biết hiện đã có 1 ứng viên là ông Alain Xavier Cany (sinh năm 1949, tại Pháp), đang là Trưởng đại diện - Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson Limited (Việt Nam) kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín thác Saigon Children's Charity CIO, Thành viên HĐQT Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV TM-ĐT Liên Á Châu.

Thù lao HĐQT trong năm 2017 là 20 tỷ đồng cho 9 thành viên. Còn con số cho năm 2018 là 25 tỷ đồng cho 11 thành viên.

Tin mới lên