Thị trường

Vinastas 'xin hủy toàn bộ thông tin về nước mắm đã công bố'

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) vừa chính thức xin cải chính và huỷ toàn bộ thông tin về nước mắm đã công bố.

Vinastas 'xin hủy toàn bộ thông tin về nước mắm đã công bố'

Theo Vinastas, trong thông cáo báo chí ngày 18/10, nhóm khảo sát đã sai khi đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín. Ngoài ra, có đề cập đến arsen tổng mà không nói rõ về khái niệm này nên "chúng tôi xin nói lại cho rõ hơn là arsen tổng bao gồm arsen vô cơ và arsen hữu cơ, trong đó chỉ có arsen vô cơ có độc tính".

Hội này cho biết thêm, nhóm khảo sát cũng đã lấy 20 mẫu nước mắm trong số các mẫu đã kiểm tra hàm lượng arsen tổng để kiểm tra hàm lượng arsen vô cơ song đều không phát hiện arsen vô cơ và an toàn cho việc sử dụng.

Đối với bài viết "Gần 85% mẫu nước mắm của 88 doanh nghiệp không đạt tiêu chuẩn" được đăng trên website của Vinastas ngày 18/10/2016, Vinastas cũng nhận thấy là "không chính xác và đã gỡ bỏ bài viết này".

Việc cải chính này của Vinastas là thực hiện theo yêu cầu của Bộ Công Thương về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Trước đó, ngày 24/11.

Ngoài ra, Vinastas cũng có công văn cáo lỗi về việc thông tin kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc "chưa thận trọng, chính xác".

Hiệp hội này cũng cho biết đang nghiêm túc kiểm điểm và sẽ có các hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan.

Tin mới lên