Tài chính

Vinatex báo lãi sau thuế hơn 569 tỷ đồng, bị phạt và truy thu thuế hơn 760 triệu đồng

(VNF) - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 ngay sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Vinatex báo lãi sau thuế hơn 569 tỷ đồng, bị phạt và truy thu thuế hơn 760 triệu đồng

Vinatex báo lãi sau thuế năm 2020 hơn 569 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu quý IV của Vinatex đạt 3.637 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn ở mức 35,9%. Lợi nhuận gộp đạt hơn 367 tỷ đồng, giảm 8,5% so với quý IV/2019.

Biên lãi gộp được cải thiện thêm 2,8 điểm phần trăm nhờ tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần giảm.

Hoạt động tài chính chỉ mang về 1,8 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ cao gấp 10 lần là 18 tỷ đồng.

Trừ đi các loại chi phí, Vinatex báo lãi sau thuế quý IV giảm gần 12% so với quý IV/2019, đạt 160 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của Vinatex là 13.972 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 569 tỷ đồng, lần lượt giảm ở mức 26,4% và 20,5%.

Theo giải trình của Vinatex, dưới tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và hầu hết các đơn vị thành viên trong tập đoàn đều sụt giảm dẫn đến kết quả hợp nhất thu về thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả thu về năm 2020 của Vinatex đã hoàn thành 95,4% kế hoạch về doanh thu và vượt 60% kế hoạch về lợi nhuận.  

Vinatex ghi nhận hơn 17.660 tỷ đồng tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2020, giảm 10,8% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm hơn 33% về 2.413 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm hơn 14% về 2.831 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vinatex là hơn 9.805 tỷ đồng. Trong đó tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là hơn 6.800 tỷ đồng, giảm hơn 1.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Được biết, ngay trước khi công bố báo cáo tài chính quý IV, Vinatex nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP. Hà Nội.

Cục thuế cho biết Vinatex đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, nhưng đã ghi chép kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Với hành vi này, Vinatex bị phạt tổng cộng hơn 118 triệu đồng, phải bổ sung hơn 552 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng còn thiếu vào ngân sách nhà nước, đồng thời nộp tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 90,1 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt, truy thu và nộp chậm của Vinatex là hơn 760 triệu đồng.

Ngoài ra, Vinatex còn phải điều chỉnh giảm lỗ trong kỳ hơn 23,7 tỷ đồng, trong đó năm 2016 giảm lỗ hơn 4 tỷ đồng, năm 2017 giảm lỗ hơn 355 triệu đồng, năm 2018 giảm lỗ hơn 2,9 tỷ đồng và năm 2019 giảm lỗ hơn 16,3 tỷ đồng.

Tin mới lên