Tài chính

Vinatex: Doanh thu thuần cả năm tăng 13%, lãi sau thuế đạt 634 tỷ đồng

(VNF) – Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố, doanh thu thuần cả năm 2017 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) là 17.497 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 634 tỷ đồng, tăng 9,5%.

Vinatex: Doanh thu thuần cả năm tăng 13%, lãi sau thuế đạt 634 tỷ đồng

Vinatex báo lãi sau thuế 634 tỷ đồng trong năm 2017

Cụ thể, doanh thu thuần quý IV/2017 của Vinatex đạt 4.451 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm 2016. Giá vốn đạt 4.074 tỷ đồng, tăng 1% nên  lợi nhuận gộp giảm 2,9%, đạt 377 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tài chính trong quý đạt 120 tỷ đồng (tăng 134%), lợi nhuận trong công ty liên doanh, liên kết đạt 151,6 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt 83 tỷ đồng (tăng 43%) nhưng do các khoản chi phí cũng tăng đáng kể (chi phí tài chính tăng gấp đôi, chi phí quản lý tăng 10%) nên lợi nhuận trước thuế giảm 18%, đạt 138 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của Vinatex đạt 17.497 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm trước; lợi nhuận gộp đạt 1.600 tỷ đồng, giảm 6%.

Trong năm, Vinatex ghi nhận 305 tỷ đồng doanh thu tài chính, 570 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết và 131 tỷ đồng lợi nhuận khác. Cùng với đó là việc giảm được 8,5% chi phí tài chính, 11% chi phí quản lý doanh nghiệp nên lợi nhuận trước thuế đạt 715 tỷ đồng, tăng 4,6% so với năm trước.

Kết thúc năm 2017, Vinatex báo lãi sau thuế 634 tỷ đồng, tăng 9,5%. 

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu VGT của Vinatex cũng có những chuyển biến tích cực, tăng hơn 48% và đang có mức giá giao dịch là 16.200 đồng/cổ phiếu chốt phiên từ 2/1/2018. Trong đó, khối lượng giao dịch trung bình trên 220.000 cổ phiếu/phiên.

Tin mới lên