Tài chính

Vingroup bảo đảm thanh toán cho 2.000 tỷ đồng trái phiếu của VinFast

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) mới đây đã phê duyệt việc dùng tài sản làm tài sản đảm bảo và cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu của VinFast.

Vingroup bảo đảm thanh toán cho 2.000 tỷ đồng trái phiếu của VinFast

Vingroup bảo đảm thanh toán cho 2.000 tỷ đồng trái phiếu của VinFast

Theo đó, HĐQT Vingroup đã thông qua việc tập đoàn này cấp bảo lãnh và dùng tài sản thuộc sở hữu của mình bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ thanh toán khác của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast.

Nghĩa vụ bảo lãnh này liên quan đến các trái phiếu do VinFast phát hành năm 2022 với tổng mệnh giá tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Được biết, vào giữa tháng 3 vừa qua, VinFast đã phát hành thành công 50 triệu trái phiếu mã VIFCB2124004, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng số tiền VinFast thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 5.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ tư của VinFast, kể từ đầu tháng 11/2021.

Vingroup bảo lãnh vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của VinFast. Tài sản bảm đảm cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) cùng toàn bộ bất động sản, động sản và quyền tài sản thuộc dự án VAP (Công viên văn hoá và du lịch sinh thái Vinpearlland tại tỉnh Khánh Hoà) thuộc quyền sử dụng của Vinpearl (được thế chấp sau ngày phát hành và theo các quy định tại các văn kiện trái phiếu).

Bên cạnh đó, các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của VinFast và/hoặc các bên thứ ba cũng đem làm tài sản bảo đảm.

Về phía Vingroup, tập đoàn này cũng vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, với tổng giá trị 525 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, theo quy định của Đạo luật Chứng khoán 1933 - Mỹ vào ngày 10/5.

Tin mới lên