Tài chính

Vingroup muốn huy động 750 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Singapore

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc huy động 750 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Vingroup muốn huy động 750 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Singapore

Tòa nhà Landmark 81 của Vingroup.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm. Mệnh giá trái phiếu 200.000 USD/đơn vị. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 750 triệu USD. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2019 này. 

Vingroup cho biết số tiền huy động được sẽ phục vụ cho các dự án đầu tư của tập đoàn, bao gồm các dự án mà công ty là chủ đầu tư và các dự án hợp tác với công ty con; tăng quy mô vốn hoạt động và để chi trả cho các chi phí tư vấn liên quan đến việc phát hành. 

Ngoài nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu, HĐQT còn xin ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay cho thành viên HĐQT Joseph Raymond Gagnon đã từ nhiệm hôm 8/7.

Hiện, cổ đông lớn đang sở hữu 31,05% vốn điều lệ Vingroup là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam đã đề cử ông Park Woncheol vào vị trí thành viên HĐQT.

Ông Park Woncheol sinh năm 1967, quốc tịch Hàn Quốc. Ông hiện là thành viên HĐQT của SK Investment Vina II Pte. Ltd, đồng thời là Phó tổng giám đốc Nhóm hỗ trợ chiến lược tại SUPEX/SK Innovation.

SK Investment Vina I Pte.Ltd đang sở hữu hơn 205 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng tỷ lệ 6,15% vốn điều lệ công ty.

Tin mới lên