Tài chính

Vingroup trình kế hoạch lãi ròng 6.500 tỷ đồng năm 2019, giữ lại lợi nhuận năm 2018

(VNF) - Năm 2019, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 140.000 tỷ đồng, lãi ròng 6.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Vingroup cũng trình cổ đông phương án giữ lại lợi nhuận năm 2018 để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Vingroup trình kế hoạch lãi ròng 6.500 tỷ đồng năm 2019, giữ lại lợi nhuận năm 2018

Vingroup trình kế hoạch lãi ròng 6.500 tỷ đồng năm 2019, giữ lại lợi nhuận năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 Thứ Năm, ngày 23/5/2019.

Theo báo cáo của Ban giám đốc, năm 2019, Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh là khoảng 140.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (lãi ròng) là khoảng 6.500 tỷ đồng.

Phía Vingroup cho biết năm nay, tập đoàn sẽ đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ của mỗi ngành dọc, nhằm đa dạng hóa các nguồn thu và khuyến khích khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ và sản phẩm trong hệ sinh thái, đặc biệt áp dụng công nghệ vào mọi hoạt động.

Cùng với đó, triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước và kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mở mới và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của tập đoàn.

Trình bày về định hướng năm 2019, HĐQT Vingroup cho hay hệ sinh thái của tập đoàn sẽ tiếp tục phủ sóng mạnh mẽ và gia tăng sức ảnh hưởng trên toàn quốc. Trong đó, mỗi công ty thành viên của tập đoàn (P&L) sẽ phát huy hoặc phấn đấu để đạt được vị trí số 1 trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Về quản trị, năm 2019, Vingroup cho biết sẽ chú trọng việc nâng cao chất lượng của hệ thống nhân sự và quản trị. Trong vấn đề quản trị, tập đoàn này sẽ tiếp tục triển khai nguyên tắc quản trị “5 Hóa”, nâng cao yếu tố con người, đặc biệt là người lãnh đạo trong hệ thống và chuẩn hóa các quy trình.

Về phương án sử dụng/phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, dựa trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2018 của Vingroup trên Báo cáo tài chính riêng là trên 866 tỷ đồng.

Trên cơ sở này, HĐQT Vingroup đề nghị trích 5 tỷ đồng vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ tập đoàn. Toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Về thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS), căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2019, HĐQT Vingroup đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS tương đương với mức đã trình của năm 2018.

Cụ thể, thù lao cho HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2019; thù lao cho BKS tối đa bằng 0,1% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Tin mới lên