Tài chính

Vĩnh Hoàn bất ngờ báo doanh thu quý III giảm 25%, lợi nhuận giảm 60%

(VNF) - Kết thúc quý III/2019, lợi nhuận trước thuế của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn chỉ đạt 285 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu giảm mạnh và tỷ lệ giá vốn trên doanh thu gia tăng.

Vĩnh Hoàn bất ngờ báo doanh thu quý III giảm 25%, lợi nhuận giảm 60%

Vĩnh Hoàn bất ngờ báo doanh thu quý III giảm 25%, lợi nhuận giảm 60%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC), quý vừa qua, Vĩnh Hoàn ghi nhận 1.882 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 25% so với quý III/2018.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp còn 370 tỷ đồng, giảm 51%.

Trong kỳ, "nữ hoàng cá tra" cũng ghi nhận 34,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 43%. Song song với đó là 22,2 tỷ đồng chi phí tài chính, giảm 35%.

Bên cạnh đó, Vĩnh Hoàn cũng ghi nhận 65,2 tỷ đồng chi phí bán hàng (tăng 43%) và 31,8 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 10%).

Kết thúc quý III/2019, lợi nhuận trước thuế của "nữ hoàng cá tra" chỉ đạt 285 tỷ đồng, giảm tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.086 tỷ đồng, giảm 11%.

Tính đến hết ngày 30/9/2019, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt 6.499 tỷ đồng, tăng 3,2% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản tập trung ở hàng tồn kho với 1.778 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn với 1.451 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm với 1.265 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vĩnh Hoàn đến hết ngày 30/9/2019 đạt 4.791 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.708 tỷ đồng, giảm 25%.

Tin mới lên