Thị trường

Vĩnh Phúc điều chỉnh tăng vốn hơn 47 triệu USD cho 9 dự án FDI

4 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, tổng vốn đăng ký 24,66 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD.

Vĩnh Phúc điều chỉnh tăng vốn hơn 47 triệu USD cho 9 dự án FDI

Vĩnh Phúc điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD.

Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cho biết những tháng đầu năm, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn tư. 

Theo đó, 4 tháng đầu năm 2020, Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án, tổng vốn đăng ký 24,66 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 9 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 47,12 triệu USD.

Theo đơn vị này, so với cùng kỳ năm ngoái thì năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn của các dự án FDI chỉ bằng 24% và đạt 22% kế hoạch năm.

Để hoàn thành mục tiêu thu hút dòng vốn FDI đạt và vượt kế hoạch đề ra trước những khó khăn, tác động của dịch COVID-19, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp được đề ra trong kế hoạch thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc năm 2020.

Nhà chức trách tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp chưa cho chủ đầu tư, các dự án công nghiệp công nghệ cao; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục đầu tư, triển khai dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó là tăng cường các hoạt động hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (giai đoạn 1); đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Tam Dương II, khu B; khu công nghiệp Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Trước đó, năm 2019, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 63 dự án FDI vào các khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 350,28 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 50 dự án với số vốn tăng 504,33 triệu USD, tăng gấp 2,2 lần vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, vượt 217% kế hoạch năm.

Về thu hút DDI, năm 2019, Vĩnh Phúc có 9 dự án mới đầu tư vào các khu công nghiệp với số vốn đăng ký hơn 2.615 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 6 lượt dự án với số vốn đăng ký là 156,98 tỷ đồng, cao gấp 4 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Tin mới lên