Tài chính

Vinhomes chốt quyền trả cổ tức hơn 5.000 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

Vinhomes chốt quyền trả cổ tức hơn 5.000 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ cổ phiếu

Vinhomes chốt quyền trả cổ tức bằng 5.000 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ cổ phiếu

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu là 16/9/2021.

Vinhomes dự kiến chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, mỗi cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Với hơn 3,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà Vinhomes dự chi để phân phối lợi nhuận cho cổ đông là hơn 5.024 tỷ đồng.

Vinhomes sẽ tiến hành thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ đông vào ngày 1/10/2021.

Đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu, Vinhomes dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu mới với tỷ lệ phát hành 30%. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:300, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần sẽ được nhận cổ tức bằng 300 cổ phiếu.

Sau phát hành, tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Vinhomes sẽ tăng lên hơn 4,3 tỷ đơn vị, vốn điều lệ tăng tương tự từ 33.495 tỷ đồng lên 43.543 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch chi tiết về phương án chia cổ tức của Vinhomes đã được điều chỉnh vào tháng 8 vừa qua sau khi công ty này tiến hành bán 60 triệu cổ phiếu quỹ, làm thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành dẫn đến tăng giá trị cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ, với mức giá giao dịch bình quân là 108.637 đồng/cổ phiếu, số tiền mà Vinhomes đã thu về sau khi bán 60 triệu cổ phiếu quỹ là hơn 6.518 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinhomes đạt hơn 41.001 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 45%, ghi nhận hơn 16.049 tỷ đồng.

Năm 2021, Vinhomes lên kế hoạch doanh thu đạt 90.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và tăng 24% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, Vinhomes đã hoàn thành gần 46% kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Cổ phiếu VHM mở cửa phiên 1/9 ở mức giá 108.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 360.000 tỷ đồng.

Tin mới lên