Tài chính

Vinhomes muốn chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, 30% bằng cổ phiếu

(VNF) - Không chỉ Vinhomes, Vingroup cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,5%.

Vinhomes muốn chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, 30% bằng cổ phiếu

Vinhomes muốn chia cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, 30% bằng cổ phiếu

HĐQT Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2020.

Theo đó, HĐQT Vinhomes đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là hơn 986 triệu đơn vị.

Đồng thời, thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Tổng số tiền dự kiến chi ra là 4.934 tỷ đồng.

Song song, HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) cũng vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2020. Tỷ lệ chia cổ tức là 12,5%, tương đương với phát hành hơn 422 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức của cả hai doanh nghiệp trên đều dự kiến trong quý III và quý IV/2021, sau khi được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trong một diễn biến gần đây, Vingroup đã công bố quyết định của Tổng giám đốc phê duyệt một số nội dung liên quan đến Trái phiếu phát hành bởi Vingroup ra thị trường quốc tế.

Cụ thể, Vingroup sẽ phát hành 500 triệu USD trái phiếu ký hạn 5 năm (đáo hạn vào năm 2026) với lãi suất danh nghĩa trái phiếu (coupon) 3%/năm. Mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Giá chào bán bằng 100% giá trị phát hành trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu có thể thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu VHM của Vinhomes. Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành là 123.000 đồng/cổ phiếu VHM (xác định bằng 120% giá đóng cửa cổ phiếu VHM vào ngày phát hành 13/4/2021).

Tỷ lệ thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu tại ngày phát hành: 37.515,82 cổ phiếu VHM tương ứng với 1 trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD.

Trái phiếu sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Đại lý chính, đại lý thanh toán và bên nhận uỷ thác trái phiếu là The Bank of New York Mellon, London Branch, đại lý đăng ký và chuyển nhượng là The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Thương vụ phát hành có sự tham gia của Credit Suisse (Singapore), HSBC, Morgan Stanley Asia (Singapore).

Tính đến 13 giờ 15 phút ngày 20/4/2021, cổ phiếu VHM hiện tăng kịch trần, trong khi cổ phiếu VIC tăng 1,2%.

Từ khoá: Vinhomes, VHM, Vingroup, VIC,
Tin mới lên