Tài chính

VIS đặt kế hoạch doanh thu gần 7.100 tỷ đồng trong năm 2018

(VNF) - Báo cáo thường niên năm 2017 được Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (HoSE: VIS) đưa ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cho biết, VIS đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 7.093 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 90,4 tỷ đồng.

VIS đặt kế hoạch doanh thu gần 7.100 tỷ đồng trong năm 2018

VIS đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 7.093 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 90,4 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thống nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của VIS trong năm tới. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu sản xuất được 500.000 tấn phôi và 410.000 tấn thép thành phẩm; giá trị sản xuất mục tiêu là 7.803 tỷ đồng. Song song với đó, VIS cũng đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 đạt 7.093 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 90,4 tỷ đồng.

Năm 2017, VIS sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp. Tổng giá trị chi trả cổ tức là gần 37 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 30/03/2018. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 29/03/2018.

Báo cáo về kết quả kinh doanh, VIS cho biết trong năm 2017, Công ty đã tiêu thụ được gần 182.000 tấn phôi thép (hoàn thành 101% kế hoạch) và 379.700 tấn thép thành phẩm (90% kế hoạch). 

Kết quả doanh thu trong năm đạt 6.105 tỷ đồng, thực hiện được 98% kế hoạch đặt ra, tăng 63,2% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,3 tỷ đồng, mới thực hiện 36% chỉ tiêu lợi nhuận, giảm 26% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 43,5 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước.

VIS đặt kế hoạch doanh thu gần 7.100 tỷ đồng trong năm 2018

Tình hình tài chính của VIS năm 2017 so với năm 2016.

VIS lý giải, lợi nhuận thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra do giá nguyên vật liệu biến động mạnh đặc biệt là trong quý IV/2017, giá thép có xu hướng giảm so với quý trước trong khi giá thép phế tăng 30%, giá silicomangan tăng 50%, giá than điện cực tăng 8,3 lần so với đầu năm. VIS khẳng định đây là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

VIS cũng cho hay Công ty chưa thực hiện được việc đầu tư các dự án theo kế hoạch đã đề ra do phải chờ phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

VIS có vốn điều lệ hơn 738 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là: sản xuất sắt, thép, gang, buôn bán quặng kim loại, máy móc… Công ty được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp Nhà nước là Nhà máy thép Việt – Ý thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 12 – Tổng công ty Sông Đà. Ngày 11/2/2004, Công ty tiến hành ĐHĐCĐ lần đầu. Ngày 20/2/2004, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Ngày 25/12/2006, VIS chính thức giao dịch trên HoSE sau hơn 2 tuần được chấp thuận cho phép niêm yết cổ phiếu.

Tin mới lên