Tài chính

Viwaco bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Viwaco (Viwaco, UPCoM: VAV) qua kỳ kiểm tra thuế các năm 2017 và 2018.

Viwaco bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng

Viwaco bị phạt và truy thu thuế gần 2 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan thuế quyết định xử phạt, phạt tiền Viwaco vì hành vi khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp với mức phạt 311 triệu đồng; phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, số tiền 15 triệu đồng.

Cùng với đó, Viwaco cũng bị phạt số tiền 2,1 triệu đồng theo quy định tại Khoản 4, Điều 6, Mục 2, Chương I Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ; khoản 4, điều 8, mục 1, chương II Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Viwaco bị truy thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân qua kiểm tra, số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó: truy thu thuế giá trị gia tăng 435 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 826,7 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập cá nhân 292,8 triệu đồng, ngoài ra là số tiền chậm nộp 87,8 triệu đồng. Số tiền chậm nộp này đã tính đến hết ngày 19/6/2019. Cơ quan thuế yêu cầu Viwaco tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 20/6/2019 đến ngày nộp đủ tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng số tiền truy thu và phạt thuế tại Viwaco lên đến gần 2 tỷ đồng.

Liên quan đến ngành thuế, báo cáo mới đây của Tổng cục Thuế cho biết trong 5 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế đã thực hiện được 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Riêng thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế được 138.364 hồ sơ.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là hơn 13.536 tỷ đồng, bằng 113,13% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.131 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

Tin mới lên