Tài chính

VNDirect muốn chào bán hơn 220 triệu cổ phiếu, đặt 3 kịch bản kinh doanh năm 2021

(VNF) - Nếu được ĐHCĐ thường niên thông qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) dự kiến chào bán hơn 220 triệu cổ phiếu mới để tăng quy mô vốn hoạt động trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

VNDirect muốn chào bán hơn 220 triệu cổ phiếu, đặt 3 kịch bản kinh doanh năm 2021

VNDirect muốn chào bán hơn 220 triệu cổ phiếu, đặt 3 kịch kinh doanh cho năm 2021

Theo tài liệu ĐHCĐ mà phía VNDirect công bố, công ty chứng khoán này đặt ra 3 kịch bản kinh doanh năm 2021 cho công ty mẹ.

Ở kịch bản cơ sở, VNDirect kỳ vọng doanh thu công ty mẹ năm 2021 đạt 2.556 tỷ đồng, tăng 20% so với mức thực hiện năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ chứng khoán dự kiến tăng mạnh ở mức 47%, đạt 1.080 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý cũng dự kiến tăng lần lượt 14% và 15% so với chi phí phát sinh trong năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ mục tiêu năm 2021 là 880 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 28%.

Ở kịch bản tích cực, VNDirect kỳ vọng công ty mẹ sẽ thu về 1.281 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2020. Ngược lại, ở kịch bản tiêu cực, kế hoạch lãi trước thuế đi lùi với con số dự kiến thu về là 827 tỷ đồng, sụt giảm ở mức 3%.

Một nội dung quan trọng khác mà VNDirect dự kiến trình đại hội là phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, công ty chứng khoán này muốn phát hành thêm tối đa là hơn 220 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Số cổ phiếu trong đợt chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Phía VNDirect cho biết, mục đích của đợt chào bán này là tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành trái phiếu, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có đảm bảo.

Nếu phương án chào bán được ĐHCĐ thông qua, VNDirect dự kiến thực hiện chủ trương này trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kết thúc năm 2020, VNDirect ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 695 tỷ đồng, tăng 81,6% so với năm 2019 và vượt kế hoạch cả năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của riêng công ty mẹ đạt hơn 685 tỷ đồng.

Thị phần môi giới chứng khoán của VNDirect trong năm 2020 vừa qua tại HoSE chiếm 7,19%, đứng vị trí thứ năm, thị phần tại HNX chiếm 7,11% ở vị trí thứ ba.

Mới đây, ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng giám đốc của VNDirect, đã có văn bản gửi các thành viên HĐQT, đề xuất việc chuyển giao dịch cổ phiếu VND từ sàn HoSE sang HNX để bảo vệ cổ đông trong bối cảnh sàn giao dịch này liên tục quá tải. Nội dung này sẽ được trình ĐHCĐ của VNDirect vào ngày 18/3 tới đây.

Cổ phiếu VND mở cửa phiên 12/3/2021 ở mức giá 29.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 6.200 tỷ đồng.

Tin mới lên