Tài chính

VNDirect triển khai phát hành 'kỷ lục' hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng tỷ lệ phát hành 180%.

VNDirect triển khai phát hành 'kỷ lục' hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu

VNDirect triển khai phát hành 'kỷ lục' hơn 780 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, VNDirect dự kiến phát hành gần 348 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 80 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 3.480 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo báo cáo tài chính riêng được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2021 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, trong đó thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 1.160 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 2.320 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cùng với đó, VNDirect cũng triển khai thực hiện phát hành gần 435 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 4.350 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Về kế hoạch sử dụng vốn, VNDirect dự kiến sẽ chi khoảng 40% số tiền thu được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ - margin; 20% cho đầu tư vào các giấy tờ có giá; 20% cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% bổ sung nguồn vốn cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 17/12, cổ phiếu VND tăng 3.000 đồng lên 80.000 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 7 lần so với hồi đầu năm.

Tin mới lên