Tài chính

VNG: Lãi nửa đầu năm đảo chiều tăng sau soát xét

(VNF) - Sau soát xét, khoản lãi sau thuế của VNG tăng đột biến lên 56,8 tỷ đồng, cao hơn 64% so với con số ghi nhận tại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 tự lập. Đồng nghĩa với việc, VNG đảo chiều có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2019.

VNG: Lãi nửa đầu năm đảo chiều tăng sau soát xét

VNG: Lãi nửa đầu năm đảo chiều tăng sau soát xét

Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (HoSE: VNG) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét với doanh thu đạt 253 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2019, trong bối cảnh Covid-19 tác động nặng nề tới ngành du lịch.

Giá vốn hàng bán không giảm quá nhiều, vẫn ghi nhận ở mức 200 tỷ đồng, nên khoản lại gộp thu về chỉ là 53 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính tự lập, doanh thu hoạt động tài chính đạt 75 tỷ đồng cao hơn nhiều so với mức đạt 31 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019. Tại báo cáo tài chính sau soát xét, khoản thu đột biến này tiếp tục được điều chỉnh lên mức 97 tỷ đồng, tăng trưởng 30%.

Đại diện VNG cho biết, chủ yếu sự biến động này tới từ khoản lãi do chuyển nhượng công ty con. Cụ thể, nửa đầu năm 2020, VNG đã hoàn tất chuyển nhượng quyền sở hữu tại Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận và Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú cho các nhà đầu tư khác, với tổng giá trị lần lượt là 85,4 tỷ đồng, 74,4 tỷ đồng và 80 tỷ đồng.

Các thương vụ kể trên đã đem lại cho VNG khoản lãi tương ứng là 34,2 tỷ đồng, 35 tỷ đồng và 23,2 tỷ đồng. Thực tế, các khoản lãi từ giao dịch chuyển nhượng ghi nhận trong báo cáo sau kiểm toán đã được điều chỉnh tăng so với báo cáo tự lập do được soát xét và xác định lại giá trị của tài sản thuần.

Bên cạnh đó, khoản chi phí tài chính doanh nghiệp trong kỳ cũng giảm từ 55 tỷ đồng, xuống còn 50 tỷ đồng tại báo cáo tài chính sau soát xét.

Chốt kỳ, VNG ghi nhận lãi sau thuế hơn 56,8 tỷ đồng, tăng 64% so với con số đạt được tại báo cáo tài chính tự lập. Điều này có nghĩa, VNG đang báo lãi ròng giảm 31% so với cùng kỳ 2019, nay đảo chiều tăng 13% sau khi soát xét.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của VNG đạt 2.192 tỷ đồng, trong đó nợ vay là hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 46% nguồn vốn.

Hiện giá cổ phiếu VNG đang được giao dịch trong vùng 15.100 đồng/cổ phiếu, vào diện cảnh báo từ 16/4/2020 do lợi nhuận sau thuế tại thời điểm cuối năm 2019 là âm 45 tỷ đồng.

Tin mới lên