Tài chính tiêu dùng

VNI: Doanh thu 6 tháng tăng 30% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 64% kế hoạch năm

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) cho biết 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của công ty tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 64% kế hoạch năm.

VNI: Doanh thu 6 tháng tăng 30% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 64% kế hoạch năm

VNI: Doanh thu 6 tháng tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 64% kế hoạch

Cơ cấu doanh thu 6 tháng của VNI gồm: doanh thu bảo hiểm hoàn thành 43,1% kế hoạch, tăng trưởng 28%; doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng 76%; doanh thu qua kênh ngân hàng (bancass) hoàn thành 57% kế hoạch, tăng trưởng 68%; doanh thu bảo hiểm phi hàng không hoàn thành 50% kế hoạch, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ; bồi thường tiếp tục được kiểm soát và có tỷ lệ dưới mục tiêu. 

6 tháng đầu năm 2019, VNI thành lập thêm 1 công ty thành viên và mở thêm nhiều phòng kinh doanh trên toàn hệ thống.

Được biết năm 2019, VNI đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1.550 tỷ đồng, tăng trưởng 41%. Để thực hiện mục tiêu, VNI cũng cho biết sẽ xây dựng nhiều giải pháp trọng tâm như mở mới công ty thành viên, phát triển kênh bán hàng qua sàn thương mại điện tử, ví điện tử, hợp tác thêm với ngân hàng, tổ chức tài chính tiềm năng, cải tiến quy trình giám định, bồi thường, tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng, triển khai ứng dụng hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và giám định bồi thường online.

Theo báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỷ đồng, tăng 14%.

Cũng trong 6 tháng qua, bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 19.105 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả quyền lợi bảo hiểm 10.004 tỷ đồng, phi nhân thọ ước bồi thường 9.101 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường 36%).

Tin mới lên