Chứng khoán

VNM, HCM, DPM dẫn đầu "điểm quản trị công ty" năm 2015

Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh vừa nhận được thông báo từ Dự án "Đánh giá Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN" về kết quả đánh giá của năm 2015.

VNM, HCM, DPM dẫn đầu "điểm quản trị công ty" năm 2015

Theo đó, năm 2015, có 55 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được tiến hành đánh giá (50 công ty niêm yết trên HOSE và 5 công ty niêm yết trên HNX).

Kết quả, có 3 công ty niêm yết có điểm quản trị công ty đứng đầu Việt Nam là Công ty CP Sữa Việt Nam (VNM); Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM); Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP (DPM)

Hai công ty niêm yết có điểm quản trị công ty cải thiện qua 3 năm đánh giá là Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty CP Cơ điện lạnh (REE).

Thông tin từ HOSE cho biết thêm, buổi lễ vinh danh và trao giải Quản trị công ty khu vực ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 14/11/2015 tại Manila, Philippines. Đây cũng là thời điểm trùng với cuộc họp cấp cao các nguyên thủ quốc gia các nước thuộc khối cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC), do đó, sự kiện trao giải được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều tổ chức kinh doanh, đầu tư quốc tế.

Việc đánh giá tình hình thực thi quản trị công ty ở mỗi doanh nghiệp được thực hiện dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi cho công chúng như: Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử công ty, các thông báo dành cho cổ đông, các biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên.

Trước khi bắt đầu đánh giá, các tổ chức đánh giá xếp hạng của các nước đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận về từng khoản mục trong thẻ điểm nhằm đảm bảo sự rõ ràng của từng câu hỏi và hướng dẫn đánh giá.

Do đó, với những thành tựu mà 5 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE đạt được đã chứng minh việc ngày càng có nhiều công ty niêm yết đang tích cực chú trọng và cải thiện các vấn đề về công bố thông tin, nhằm mang đến những lợi ích lâu dài không chỉ cho các nhà đầu tư, cho chính doanh nghiệp mà cho cả thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tin mới lên