Thị trường

VnPost sẽ phát triển bằng 3 trụ cột, nhắm doanh thu tỷ USD vào năm 2020

(VNF) - Đến năm 2020, Bưu điện Việt Nam phấn đấu trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á với doanh thu đạt 21.000 tỷ đồng.

VnPost sẽ phát triển bằng 3 trụ cột, nhắm doanh thu tỷ USD vào năm 2020

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), lãnh đạo Tổng công ty cho hay sẽ tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo 3 trụ cột: Bưu chính chuyển phát, Tài chính Bưu chính và Phân phối - Truyền thông.

Đến năm 2020, Bưu điện Việt Nam phấn đấu trở thành doanh nghiệp bưu chính quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á với doanh thu đạt 21.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 20%/năm. Tổng lợi nhuận năm 2020 phấn đầu đạt 600 tỷ đồng, tăng bình quân 38%/năm.

Để thực hiện được mục tiêu này, Bưu điện Việt Nam tập trung đổi mới tổ chức sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất của cả 3 lĩnh vực trụ cột; hiện đại hóa các trung tâm khai thác chia chọn theo hướng cơ giới hóa và tự động hóa; hợp lý hóa trong từng quy trình sản xuất, giảm bớt khâu trung gian. Đặc biệt sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh. Trong đó sẽ thực hiện tin học hóa các khâu tại tất cả quá trình quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh; thiết lập liên kết trực tuyến trên toàn mạng lưới.

Số liệu được công bố cho thấy năm 2016, VNPost đã thực hiện cấp đổi 500.000 giấy phép lái xe tại các bưu cục; hơn 200.000 bộ hồ sơ/đợt của các thí sinh xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng được chuyển phát an toàn chính xác; dịch vụ mới thu tiền phạt, chuyển trả giấy tờ tạm giữ vi phạm giao thông đạt khoảng 39.000 người/tháng...

Cùng với đó, 8.000 điểm bưu điện văn hoá xã không chỉ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà đây còn là "điểm tựa" để triển khai các chương trình, đề án về nông thôn, cung cấp các dịch cho người dân như: bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ viễn thông và sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, các dịch vụ hành chính công....

Từ năm 2008 đến 2016 tổng doanh thu  của VNPost tăng từ 7.455 tỷ đồng lên 12.237 tỷ đồng; thu nhập bình quân tăng từ 4,42 triệu đồng/người/tháng lên 9,362 triệu đồng/tháng; Lợi nhuận từ chỗ âm 1.285 tỷ đồng đã tăng lên 175 tỷ đồng. 

Tin mới lên