Tài chính

'VNPT cần tham khảo các bài học thành công khi tiến hành cổ phần hóa'

(VNF) – Đây phát biểu của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của VNPT tổ chức ngày 26/12/2017.

'VNPT cần tham khảo các bài học thành công khi tiến hành cổ phần hóa'

VNPT sẽ tái cơ cấu vào năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Hồng Hải đã đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phải phấn đấu để đạt được các chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, năng suất lao động trên đầu người ngang bằng với các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - ông Phạm Hồng Hải .

"VNPT cần tập trung vào quản lý thuê bao di động trả trước, thu hồi SIM kích hoạt sẵn, tin nhắn rác, thực hiện nghiêm túc các quy định về khuyến mại và hướng tới phát triển thuê bao trả sau, đồng thời sẵn sàng cho công tác chuyển mạng giữ nguyên số trong năm 2018", ông Hải nói.

Về nhiệm vụ năm 2018, Thứ trưởng nhấn mạnh: "VNPT sẽ thực hiện tái cơ cấu tại Tập đoàn, hướng tới thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình đã được Thủ tướng phê duyệt. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Tập đoàn, vì vậy VNPT phải tập trung vào nhiệm vụ này".

‘VNPT cần tham khảo thêm kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thành công tại Việt Nam và quốc tế nhằm tối đa hóa nguồn vốn tài sản của Nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật".

Tại hội nghị, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT cũng khẳng định: "Năm 2018, VNPT sẽ tập trung sắp xếp, tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo phương án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn 2017-2020 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra sáng 22/12, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT đã đưa ra kiến nghị: "Mong muốn Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu lại Tập đoàn VNPT, cũng như phê duyệt Chiến lược phát triển VNPT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Việc sớm được thông qua Đề án tái cơ cấu VNPT và tầm nhìn chiến lược có vai trò rất quan trọng để VNPT có thể hoàn thành cổ phần hóa vào năm 2019".

Ông Hùng chia sẻ: "Năm 2018 được coi là năm bản lề để VNPT triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn 2030, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Tập đoàn theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng lợi nhuận, đột phá về năng lực cạnh tranh".

"Việc VNPT cổ phần hóa sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức hoạt động theo đúng nội dung quy định của Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả công tác cổ phần hóa Công ty mẹ", ông Hùng nói thêm.

Chủ tịch VNPT cho biết để chuẩn bị cho việc cổ phần hóa, Tập đoàn đã thực hiện chủ trương nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại. Công tác điều hành quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, cơ chế tạo động lực cũng tiếp tục có những thay đổi theo chuẩn mực quốc tế, mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược.

Theo báo cáo của VNPT, năm 2017 tổng doanh thu của tập đoàn ước đạt 144.747 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch năm, tăng 7% so với thực hiện năm 2016; tổng lợi nhuận ước đạt 5.010 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch tăng 21% so với thực hiện năm 2016.

Năm 2017, Tập đoàn VNPT nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.116 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch, tăng 9,3% so với thực hiện năm 2016.

Tổng số thuê bao điện thoại đến cuối năm 2017 của VPNT đạt 34,1 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động VinaPhone đạt 31,07 triệu thuê bao. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đến cuối năm 2017 của VNPT đạt 4,6 triệu thuê bao, tăng 1.832.000 thuê bao so với năm 2016.

Tin mới lên