M&A

VNPT thoái vốn thành công Viteco, thu về trên 31 tỷ đồng

(VNF) - Mới đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã thoái vốn thành công Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco với giá cao, thu về cho Tập đoàn trên 31 tỷ đồng.

VNPT thoái vốn thành công Viteco, thu về trên 31 tỷ đồng

VNPT thoái vốn thành công Viteco, thu về trên 31 tỷ đồng.

Thực hiện quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2018-2020, trong những năm gần đây, VNPT đã đẩy nhanh việc thực hiện thoái vốn khỏi nhiều công ty có hoạt động kinh doanh không thuộc lĩnh vực chính.

Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác thoái vốn, song năm 2018, VNPT đã thoái vốn thành công nhiều doanh nghiệp như Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (P&T Hotel); Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF); Công ty cổ phần bất động sản Bưu chính Viễn thông (VNPT LAND); Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT); Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB)…Điển hình đối với PTF, VNPT đã thoái vốn rất thành công thu về được trên 1000 tỷ đồng cả gốc lẫn nợ.

Mới đây nhất, VNPT tiếp tục thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco với mức giá bán trên 40.000đồng/cổ phần, cao hơn nhiều so với mong đợi và mang về cho Tập đoàn trên 31 tỷ đồng.

Theo lộ trình thoái vốn đã được phê duyệt, 4 doanh nghiệp VNPT sẽ thực hiện thoái vốn vào năm 2020 sau khi cổ phần hóa gồm có Liên doanh Cáp đồng Việt – Lào; Công ty TNHH MTV cáp quang FOCAL (cổ phần hóa, niêm yết trên sàn chứng khoán và thoái vốn); Công ty cổ phần Cáp quang Việt Nam (VINA-OFC); và Công ty cổ phần Vật liệu Bưu điện/ Viễn thông TELVINA Việt Nam (PMC/Telvina).

Tin mới lên