Học thuật

Vốn đầu tư mạo hiểm là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital) là gì?

Vốn đầu tư mạo hiểm là gì?

Vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital) là khoản tiền mà các định chế tài chính, chẳng hạn ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm, cho một công ty vay hay dùng để mua cổ phiếu của một công ty để đầu tư phát triển công nghệ hoặc sản phẩm mới.

Vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital) là khoản tiền mà các định chế tài chính, chẳng hạn ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm, cho một công ty vay hay dùng để mua cổ phiếu của một công ty để đầu tư phát triển công nghệ hoặc sản phẩm mới. Do tính chất mới lạ của chúng mà các dự án này được coi là có mức rủi ro cao và do vậy khó thu hút các nguồn tài chính thông thường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đầu tư mạo hiểm là việc cung cấp vốn tài chính cho các công ty ở giai đoạn khởi động tăng trưởng ban đầu. Quỹ đầu tư mạo hiểm thường rót tiền vào các công ty có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, CNTT, phần mềm...

Các công ty được quỹ đầu tư mạo hiểm rót vốn thường có lịch sử hoạt động hạn chế, quá nhỏ để huy động vốn trên thị trường chính thống và không đạt đủ yêu cầu để họ có thể đảm bảo một khoản vay ngân hàng. Để đổi lại với độ rủi ro cao mà nhà đầu tư mạo hiểm phải chịu khi đầu tư vào các công ty nhỏ và chưa trưởng thành, các nhà đầu tư mạo hiểm thường có được quyền kiểm soát đáng kể vào các quyết định công ty, ngoài ra một phần đáng kể quyền sở hữu của công ty .

Đầu tư mạo hiểm cũng liên quan với tạo việc làm (chiếm 21% GDP của Mỹ), nền kinh tế tri thức và được sử dụng như một biện pháp gián tiếp cho sự đổi mới trong một ngành kinh tế hoặc vùng kinh tế. Mỗi năm có gần 2 triệu doanh nghiệp được tạo ra ở Mỹ và chỉ có 600-800 doanh nghiệp nhận được vốn đầu tư mạo hiểm. Theo Hiệp hội đầu tư mạo hiểm Mỹ, 11% việc làm khu vực tư nhân đến từ các công ty được đầu tư mạo hiểm và doanh thu của chúng chiếm 21% GDP của Mỹ.

Tin mới lên