Ngân hàng

Vốn tự có của khối ngân hàng tư nhân tăng hơn 21.400 tỷ đồng sau 8 tháng

(VNF) - Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM tư nhân. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM tư nhân (đã loại bỏ TCTD có vốn tự có âm) tính đến hết tháng 8/2019 đạt 357.833 tỷ đồng, tăng 5,81% so với đầu năm, tương đương tăng hơn 21.400 tỷ đồng; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 285.735 tỷ đồng, tăng 6,38%, tương đương tăng hơn 17.100 tỷ đồng.

Vốn tự có của khối ngân hàng tư nhân tăng hơn 21.400 tỷ đồng sau 8 tháng

Vốn tự có của khối ngân hàng tư nhân tăng hơn 21.400 tỷ đồng sau 8 tháng

Theo thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 31/8/2019 đạt trên 11,8 triệu tỷ đồng, tăng 6,77% so với hồi đầu năm.

Nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất với 43%, tương đương tổng tài sản gần 5,12 triệu tỷ đồng, tăng 5,35% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng tài sản của nhóm NHTM tư nhân là gần 4,92 triệu tỷ đồng, tăng 7,97% và chiếm trên 42% tổng tài sản hệ thống.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 7,43%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 185.788 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 10,71%. Cùng với đó, tổng tài sản của nhóm ngân hàng hợp tác xã là 33.038 tỷ đồng, tăng 1,88%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 122.928 tỷ đồng, tăng 8,62%.

Về vốn tự có, tính đến hết ngày 31/8/2019, vốn tự có của toàn hệ thống ngân hàng đạt 866.116 tỷ đồng, tăng 7,44%, tương đương tăng trên 54.900 tỷ đồng sau 8 tháng.

Khác với cơ cấu tổng tài sản, cán cân vốn tự có vẫn nghiêng về nhóm NHTM tư nhân. Tổng vốn tự có của nhóm NHTM tư nhân (đã loại bỏ TCTD có vốn tự có âm) ghi nhận là 357.833 tỷ đồng, tăng 5,81%, tương đương tăng hơn 21.400 tỷ đồng; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 285.735 tỷ đồng, tăng 6,38%, tương đương tăng hơn 17.100 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 183.392 tỷ đồng vốn tự có, tăng 12,6%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 35.214 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.942 tỷ đồng.

Về vốn điều lệ, nhóm NHTM Nhà nước giữ ở mức 149.049 tỷ đồng, tăng 0,78% so với đầu năm. Trong khi đó, vốn điều lệ của nhóm NHTM tư nhân tăng 1,29%, đạt 270.676 tỷ đồng.

Việc tổng tài sản cao hơn, nhưng vốn tự có lẫn vốn điều lệ thấp hơn nhóm NHTM tư nhân khiến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM Nhà nước tiếp tục giữ ở mức khá thấp 9,65%, chỉ nhỉnh hơn một chút so với quy định 9%. Trong khi đó, CAR của nhóm NHTM tư nhân là 10,66%.

Đối với tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, cả 2 nhóm ngân hàng trên đều đã đưa về dưới mức 40% theo đúng lộ trình, đạt 30,61% với nhóm NHTM Nhà nước và 30,91% với nhóm NHTM tư nhân.

Tin mới lên