Học thuật

Vòng xoáy lạm phát là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vòng xoáy lạm phát (inflationary spiral) là gì?

Vòng xoáy lạm phát là gì?

Vòng xoáy lạm phát (inflationary spiral) là sự gia tăng liên tục của tỷ lệ lạm phát do tác động qua lại giữa sự gia tăng giá sản phẩm cuối cùng và sự gia tăng chi phí đầu vào.

Vòng xoáy lạm phát (inflationary spiral) là sự gia tăng liên tục của tỷ lệ lạm phát do tác động qua lại giữa sự gia tăng giá sản phẩm cuối cùng và sự gia tăng chi phí đầu vào. Ví dụ, khi giá nguyên liệu tăng mạnh, giá hàng tiêu dùng và đầu tư (P) sẽ tăng lên, công đoàn đòi mức lương (W) cao hơn để duy trì thu nhập thực tế (W/P) của công nhân. Nếu công đoàn thành công, chi phí tiền lương của các doanh nghiệp sẽ tăng.

Để duy trì lợi nhuận của mình, các doanh nghiệp phải tăng giá hàng hóa và dịch vụ. Mức giá cao hơn đến lượt nó lại tạo ra yêu cầu tiếp tục tăng lương ,v.v….Vòng xoáy chi phí - giá cả có thể tiếp diễn mãi mãi, thậm chí có xu hướng tăng cường lẫn nhau và hình thành kỳ vọng cao về lạm phát, qua đó làm cho lạm phát gia tăng với tốc độ ngày càng cao.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên