Tài chính

Vosco bất ngờ báo lãi quý II gần 242 tỷ đồng sau hơn 1 năm chìm trong thua lỗ

(VNF) - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, HoSE: VOS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II với khoản lợi nhuận sau thuế gần 242 tỷ đồng sau 5 quý liên tiếp chìm trong thua lỗ.

Vosco bất ngờ báo lãi quý II gần 242 tỷ đồng sau hơn 1 năm chìm trong thua lỗ

Vosco bất ngờ báo lãi quý II gần 242 tỷ đồng sau hơn 1 năm thua lỗ

Theo đó, doanh thu thuần quý II của Vosco đạt hơn 324 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, giá vốn của công ty vận tải biển này giảm sâu ở mức 92%, giúp biên lãi gộp tăng vọt lên 30,2%, trong khi cùng kỳ là 1,3%.

Lợi nhuận gộp của Vosco đạt 98 tỷ đồng, cao gấp hơn 22 lần mức thực hiện quý II/2020.

Đặc biệt, doanh thu hoạt động tài chính bất ngờ ghi nhận hơn 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt gần 23 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Vosco phát sinh lãi từ việc bán các khoản đầu tư khoảng 120 tỷ đồng trong quý II. Cùng với đó, công ty cũng có một khoản lợi nhuận khác hơn 94 tỷ đồng chủ yếu từ việc thanh lý và nhượng bán tài sản cố định.

Khấu trừ đi các loại chi phí, Vosco báo lãi sau thuế quý II gần 242 tỷ đồng. Trước đó, công ty này đã có 5 quý liên tiếp phải ghi nhận lỗ sau thuế.

Việc bất ngờ có lãi trong quý II của Vosco theo giải trình là nhờ tiếp tục ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho một số tàu hàng khô, cùng với đó áp dụng nhiều biện pháp có hiệu quả để kiểm soát chi phí, cải thiện kết quả kinh doanh.

Ngoài ra, Vosco cho biết công ty việc triển khai tái cơ cấu toàn diện, bao gồm tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu tổ chức và đội tàu cũng góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vosco lần lượt đạt hơn 579 tỷ đồng và 222 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Vosco đạt hơn 3.009 tỷ đồng, tăng 7,6% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp 6,3 lần lên hơn 547 tỷ đồng. Ngược, đầu tài chính dài hạn giảm 76% về 20,5 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) của Vosco đã giảm từ hơn 73,6 tỷ đồng (tại thời điểm đầu năm) về hơn 59,3 tỷ đồng (cuối quý I) và giảm tiếp về 7,3 tỷ đồng (cuối quý II).

Như vậy, không ngoại trừ khả năng doanh thu tài chính phát sinh trong quý II cao bất thường so với cùng kỳ đến từ việc bán cổ phiếu MSB của Vosco.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý II đạt giá trị hơn 2.278 tỷ đồng, thay đổi không quá 1% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn giảm 8% về 1.215 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2021 của Vosco là 699 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với con số âm hơn 921 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm nhờ lợi nhuận trong quý II.  

Năm 2021, Vosco lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.227 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 30 tỷ đồng. Như vậy, Vosco đã vượt kế hoạch về lợi nhuận chỉ sau 6 tháng đầu năm

Tin mới lên