Ngân hàng

VPBank dự chi 2.500 tỷ đồng mua lại hơn 73 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HoSE:VPB) vừa thông qua phương án mua lại 73,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức làm cổ phiếu quỹ với giá 33.996,8 đồng/cổ phiếu.

VPBank dự chi 2.500 tỷ đồng mua lại hơn 73 triệu cổ phiếu quỹ

VPBank dự chi 2.500 tỷ đồng mua lại hơn 73 triệu cổ phiếu quỹ

Với mức giá 33.996,8 đồng/cổ phiếu, ước tính VPBank sẽ phải chi gần 2.500 tỷ đồng để mua lại 73,2 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu quỹ, tương đương 4,66% cổ phiếu đã phát hành của ngân hàng.

Số cổ phiếu ưu đãi trên được phát hành vào ngày 8/7/2015 với giá 27.584 đồng/cổ phiếu theo hợp đồng mua bán cổ phần giữa VPBank và các nhà đầu tư.

Trước đó, VPBank cũng đã công bố phát hành 925 triệu cổ phiếu, tương đương 9.256 tỷ đồng để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ cổ phần phát hành thêm là 61,8%, trong đó 30,2% để chi trả cổ tức và 31,6% để tăng vốn điều lệ.

Hôm 31/5, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ hơn 15.700 tỷ đồng lên gần 25.300 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 19/3/2018 và được Hội đồng quản trị của VPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 20/4/2018.

 

Tin mới lên