Ngân hàng

VPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' gần 30.000 tỷ, thưởng cổ phiếu 50%, bán 15% vốn cho nước ngoài

(VNF) - VPBank lên kế hoạch lãi trước thuế 29.662 tỷ đồng trong năm 2022, gấp đôi năm 2021. Đồng thời, ngân hàng này dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 50%. Cùng với đó, tiếp tục bán 15% vốn cho nước ngoài trong năm nay.

VPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' gần 30.000 tỷ, thưởng cổ phiếu 50%, bán 15% vốn cho nước ngoài

VPBank lên kế hoạch lãi 'khủng' gần 30.000 tỷ, thưởng cổ phiếu 50%, bán 15% vốn cho nước ngoài

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) lên kế hoạch tổng tài sản năm 2022 tăng 27% lên 697.413 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 28% lên 413.060 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 35% lên 518.440 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2022 đạt 29.662 tỷ đồng, tăng tới 107% so với năm 2021.

VPBank cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ "khủng". Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành dự kiến 50%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 500 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến vào quý II hoặc III/2022. Sau khi hoàn thành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng.

Ở đợt tăng vốn thứ hai, VPBank sẽ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, từ đó nâng vốn điều lệ lên 79.334 tỷ đồng. Thương vụ dự kiến tiến hành sau khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022.

VPBank cũng xin ý kiến cổ đông về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc phần lớn (trên 90%) vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES. Giá mua dự kiến không quá 1,5 lần giá trị sổ sách của OPES.

Đặc biệt, VPank muốn góp vốn bổ sung vào công ty con là Công ty Chứng khoán ASC với tổng mức đầu tư/góp vốn tối đa lên tới 15.000 tỷ đồng.

Tin mới lên