Ngân hàng

VPBank phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP, một nửa dành cho CEO Nguyễn Đức Vinh

(VNF) - Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh đã đăng ký mua vào tới hơn 15,4 triệu cổ phiếu ESOP, nghĩa là bằng khoảng một nửa tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành.

VPBank phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP, một nửa dành cho CEO Nguyễn Đức Vinh

VPBank phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP, một nửa dành cho CEO Nguyễn Đức Vinh

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty từ nguồn cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VPBank dự kiến phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng một nửa thị giá hiện tại (chốt phiên 29/11 ở mức 20.050 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải tỏa dần.

Mục đích của việc phát hành là nhằm "nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên; gắn liền lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích công ty, tạo động lực cho người lao động; khuyến khích cán bộ nhân viên hăng say công tác chuyên môn; thu hút nhân tài và giữ chân những cán bộ nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho công ty".

Đáng chú ý, Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh đã đăng ký mua vào tới hơn 15,4 triệu cổ phiếu ESOP, nghĩa là bằng khoảng một nửa tổng số cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành.

Sau giao dịch, vị CEO này sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên trên 31,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu trên 1,24%.

Hồi quý III năm ngoái, trong đợt VPBank phát hành 33,7 cổ phiếu ESOP, ông Nguyễn Đức Vinh cũng là người đăng ký mua nhiều nhất với hơn 15,55 triệu cổ phiếu ESOP.

Trở lại với đợt phát hành cổ phiếu ESOP lần này của VPBank, nguồn phát hành là lấy từ nguồn cổ phiếu quỹ. Điểm đặc biệt là trước khi phát hành ESOP, VPBank đã chi cả nghìn tỷ để mua vào 50 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với giá mua lên đến 22.194 đồng/cổ phiếu, trong khi lại lấy nguồn đó phát hành cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên