Ngân hàng

VPBank sắp tăng vốn điều lệ lên hơn 10.765 tỷ đồng

(VNF) – VPBank vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.181 tỷ đồng lên hơn 10.765 tỷ đồng.

VPBank sắp tăng vốn điều lệ lên hơn 10.765 tỷ đồng

Vốn điều lệ của VPBank sắp được nâng lên hơn 10.765 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 300/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), theo đó, VPBank được phép nâng vốn điều lệ lên 10.765.453.000.000 đồng. Hiện tại, mức vốn điều lệ của VPBank là 9.181.000.000.000 đồng.

Phía VPBank cho biết, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được VPBank sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào quý I/2016, VPBank đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 8.056.466.000.000 đồng lên 9.181.000.000.000 đồng.

Kết thúc năm 2016, tổng tài sản của VPBank đạt gần 226.000 tỷ đồng, tăng 16,5% từ mức 194 nghìn tỷ đồng năm 2015. Tổng huy động vốn trong năm qua đạt 172.000 tỷ đồng, tăng 13,15% so với năm 2015, trong đó tỷ trọng cơ cấu huy động dài hạn đã tăng đáng kể so với năm trước, từ 40% tại ngày 31/12/2015 lên 50,4% tại ngày 31/12/2016. Năm 2016, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 4.900 tỷ đồng. Lợi nhuận của riêng Ngân hàng là hơn 3.400 tỷ đồng.

Tin mới lên