Tài chính

VPBank sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán

(VNF) - Nếu được cổ đông chấp thuận, VPBank sẽ thực hiện luôn các thủ tục để đăng ký chứng khoán và có thể đăng ký giao dịch luôn trong năm để đáp ứng các quy định hiện hành.

VPBank sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán

VPBank vừa gửi tới các cổ đông có quyền biểu quyết Phiếu lấy ý kiến về việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng. Nội dung chính của phiếu lấy ý kiến là đề nghị các cổ đông biểu quyết về hình thức đăng ký và niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVượng (VPBank) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD). 

Theo VPBank, việc niêm yết cổ phiếu VPBank trên thị trường chứng khoán sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với đăng ký giao dịch UpCOM, mặc dù việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. 

Do đó, Ngân hàng muốn trình Đại hội đồng cổ đông cả việc đăng ký giao dịch UpCOM để có thể đăng ký giao dịch trước khi hoàn tất các thủ tục để niêm yết.

Theo quy định về công bố thông tin, tất cả các tổ chức tín dụng hiện đều là các công ty đại chúng quy mô lớn nên đều phải thực hiện công bố thông tin về quản trị công ty như các tổ chức đang niêm yết‎. 

Hơn nữa, tất cả các tổ chức tín dụng đều chịu sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước, việc báo cáo tình hình tài chính, tình hình hoạt động được yêu cầu thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thực tế, cổ phiếu của VPBank đã được quản lý, lưu ký tại Công ty chứng khoán từ năm 2008. Hơn nữa, với lợi thế thời gian giao dịch T+0, khối lượng giao dịch cổ phiếu VPBank tại Công ty chứng khoán lưu ký có lúc cao hơn so với các cổ phiếu cùng ngành đã niêm yết. 

Nếu được cổ đông chấp thuận, VPBank sẽ thực hiện luôn các thủ tục để đăng ký chứng khoán và có thể đăng ký giao dịch luôn trong năm để đáp ứng các quy định hiện hành.

Hiện VPbank có vốn điều lệ là 9.181 tỷ đồng. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra đầu năm, cổ đông của ngân hàng VPBank đã lên tiếng về việc ngân hàng này cần có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán của ngân hàng. 

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 188/2016/GCNCP-VSD ngày 12/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Theo đó, Techcombank được cấp mã chứng khoán TCB với mệnh giá mỗi chứng khoán là 10.000 đồng. Số lượng chứng khoán đăng ký lưu ký của Techcombank là hơn 887 triệu cổ phiếu TCB, tương đương với giá trị tính theo mệnh giá là 8.878 tỷ đồng. Bắt đầu từ ngày 13/12/2016, VSD đã chính thức nhận lưu ký hơn 887 triệu cổ phiếu TCB của Techcombank.

Tin mới lên