Ngân hàng

VPBank thu về hơn 6.400 tỷ từ thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(VNF) – VPBank vừa thu về hơn 6.400 tỷ từ thương vụ chào bán 164,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 cá nhân, theo đó hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 14.059 tỷ đồng lên 15.706 tỷ đồng.

VPBank thu về hơn 6.400 tỷ từ thương vụ chào bán cổ phiếu riêng lẻ

VPBank thu về hơn 6.400 tỷ từ việc phát hành riêng lẻ gần 165 triệu cổ phiếu cho 3 cá nhân

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), ngày 12/9, ngân hàng này đã thực hiện chào bán riêng lẻ hơn 164,7 triệu cổ phần với giá bán bình quân 39.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá chào sàn HOSE. Thương vụ hoàn tất vào ngày 14/9.

Theo kết quả công bố, giá bán thấp nhất và cao nhất cùng là 39.000 đồng/cổ phiếu. Theo tính toán, VPBank đã thu về hơn 6.423 tỷ đồng từ thương vụ này.

Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ trên được 3 nhà đầu tư cá nhân mua trọn gồm các cá nhân tên Lê Việt Anh mua gần 46,7 triệu cổ phần, Nguyễn Phương Hoa mua hơn 59 triệu cổ phần và Trần Ngọc Lan mua gần 59 triệu cổ phần.

Sau giao dịch, những nhà đầu tư này sở hữu lần lượt 3,767%; 3,759% và 4,057% vốn điều lệ VPBank.

Như vậy, VPBank đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 14.059 tỷ đồng lên 15.706 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đề nghị của VPBank theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 10/4/2017 và được Hội đồng quản trị của VPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 08/6/2017, số 732/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2017 (tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2017).

Tin mới lên