Tài chính

VPS lỗ gần 600 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh cả năm 2021

(VNF) - Khoản lỗ hơn 4.727 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết, cộng thêm chi phí hoạt động tự doanh tăng 78% là những nguyên nhân chính khiến Công ty Chứng khoán VPS ghi nhận lỗ gần 600 tỷ đồng từ hoạt động này.

VPS lỗ gần 600 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh cả năm 2021

VPS lỗ gần 600 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh cả năm 2021

Mảng môi giới chứng khoán của VPS tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận mức doanh thu hơn 3.135 tỷ đồng, cao gấp 4,9 lần năm 2020. Hoạt động tư vấn cũng đạt mức tăng trưởng doanh thu khả quan, đạt 106% so với cùng kỳ, tương đương doanh thu hơn 393 tỷ đồng.

Tổng doanh thu hoạt động trong năm 2021 của VPS đạt hơn 9.518 tỷ đồng, tăng 149% so với mức 3.828 tỷ đồng trong năm 2020.

Đáng chú ý, về mảng tự doanh, VPS ghi nhận lỗ thuần hơn 1.273 tỷ đồng từ việc bán các tài sản tài chính như cổ phiếu (niêm yết, chưa niêm yết), trái phiếu (niêm yết, chưa niêm yết), công cụ thị trường tiền tệ. Trong đó công ty chứng khoán này lỗ hơn 4.727 tỷ đồng từ việc bán trái phiếu chưa niêm yết và lỗ hơn 108 tỷ đồng từ việc bán công cụ thị trường tiền tệ.

Chi phí hoạt động tự doanh cũng tăng mạnh 78% so với năm 2020, đạt giá trị hơn 347 tỷ đồng.

Từ các nguyên nhân trên, VPS lỗ đậm gần 600 tỷ đồng mảng tự doanh trong năm 2021, trong khi cùng kỳ lãi hơn 306 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, giá gốc của các tài sản tài chính (FVTPL) ghi nhận tại báo cáo tài chính của VPS là hơn 4.090 tỷ đồng, giá trị hợp lí là hơn 4.096 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động của VPS tăng gấp 2,8 lần lên hơn 7.830 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng không kém ở mức 82%, đạt hơn 682 tỷ đồng.

Do gánh nặng chi phí khá lớn, VPS báo lãi sau thuế hơn 796 tỷ đồng trong năm 2021, khá khiêm tốn so với doanh thu hơn 9.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này vẫn ghi nhận tăng trưởng 58% so với mức thực hiện năm 2020.

 

Tin mới lên