Ngân hàng

VRB, Woori Việt Nam và BNP Paribas được chấp thuận bổ sung hoạt động mới

(VNF) – 3 ngân hàng bao gồm VRB, Woori Việt Nam và BNP Paribas đồng loạt được NHNN chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động mới vào giấy phép, trong đó, VRB là ngân hàng được bổ sung nhiều nội dung hoạt động mới nhất.

VRB, Woori Việt Nam và BNP Paribas được chấp thuận bổ sung hoạt động mới

VRB được NHNN chấp thuận bổ sung tới 4 nội dung hoạt động mới

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa đồng loạt chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động mới vào giấy phép cho 3 ngân hàng bao gồm: Ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB), Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam và Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Hà Nội.

Cụ thể, Thống đốc NHNN có Quyết định số 2553/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh Việt - Nga các hoạt động sau: Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và Giấy tờ có giá khác; Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; Bao thanh toán trong nước; Dịch vụ thu hộ và chi hộ.

Cùng thời điểm, NHNN đã có Quyết định số 2537/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung nội dung hoạt động "Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định" vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 71/GP-NHNN ngày 31/10/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam.

Woori Bank VietNam

Ngân hàng Woori Việt Nam chính thức ra mắt hồi đầu tháng 11/2016

Đối với Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2548/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội.

Theo Quyết định, Thống đốc NHNN bổ sung hoạt động "Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất" vào nội dung hoạt động ghi tại Điều 4 Giấy phép thnahf lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 05/GP-NHNN ngày 11/5/2015 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội.

Thống đốc NHNN yêu cầu, Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Khi thực hiện các hoạt động được chấp thuận bổ sung, cả 3 ngân hàng trên đều có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN).

Tin mới lên