Tài chính

VSD hé lộ loạt sản phẩm, dịch vụ mới sẽ triển khai trên thị trường chứng khoán

(VNF) - VSD cho biết sẽ triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý như: nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD theo yêu cầu của khách hàng; mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho TTCK cơ sở; hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới...

VSD hé lộ loạt sản phẩm, dịch vụ mới sẽ triển khai trên thị trường chứng khoán

VSD hé lộ loạt sản phẩm, dịch vụ mới sẽ triển khai trên thị trường chứng khoán

Theo tiết lộ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong giai đoạn phát triển tới, VSD đang và sẽ tập trung triển khai một loạt nhóm giải pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Thứ nhất, chuẩn bị các công tác cho việc chuyển đổi sang mô hình Tổng công ty theo Luật Chứng khoán năm 2019 sau khi có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, tham gia xây dựng/góp ý hoàn thiện cho các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán năm 2019; phối hợp với chủ đầu tư là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM triển khai kịp thời các công việc liên quan đến gói thầu công nghệ thông tin về “Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM” nhằm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thống nhất cho toàn thị trường chứng khoán (TTCK).

Đặc biệt, VSD cho biết sẽ triển khai một số sản phẩm/dịch vụ mới khi được sự chấp thuận của cơ quan quản lý như: nghiệp vụ giao dịch trong ngày và thanh toán chứng khoán chờ về; dịch vụ quản lý chứng khoán thế chấp và đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSD theo yêu cầu của khách hàng; mô hình đối tác bù trừ thanh toán trung tâm (CCP) cho TTCK cơ sở; tiếp tục nghiên cứu và triển khai hợp đồng tương lai trên bộ chỉ số mới; liên kết với các tổ chức lưu ký, bù trừ thanh toán khu vực để cung cấp các dịch vụ xuyên biên giới để góp phần hình thành trung tâm lưu ký, bù trừ thanh toán mang tính khu vực (ICSD, ICCP), tiến tới cung cấp các dịch vụ lưu ký, đăng ký, bù trừ thanh toán thực hiện quyền cho các giao dịch xuyên biên giới.

VSD cho hay sẽ tiếp tục tập trung vào nâng cao đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ như ứng dụng công nghệ Blockchain, Big data, sổ cổ đông điện tử (E-passbook)...

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho các giao dịch xuyên biên giới, hướng tới các liên kết quốc tế để vòng tuần hoàn tiền và tài sản không chỉ luân chuyển nhịp nhàng, thông suốt, an toàn trên thị trường chứng khoán trong nước mà còn lan tỏa ra các thị trường khu vực và quốc tế.

Được biết, trong những năm đầu, VSD chỉ cung cấp dịch vụ cho các cổ phiếu niêm yết trên 2 sở giao dịch chứng khoán, đến nay, đã mở rộng và thực hiện cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch cho nhiều thị trường mới, bao gồm: thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) chuyên biệt; tín phiếu kho bạc; thị trường UPCoM; TTCK phái sinh.

VSD đã và đang phát triển các dịch vụ gia tăng và các dịch vụ mới như dịch vụ chuyển quyền sở hữu cho chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết; dịch vụ vay và cho vay chứng khoán, cung cấp dịch vụ ngày càng đa dạng cho các quỹ đầu tư (bao gồm quỹ mở, ETF, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện); hỗ trợ thành viên bù trừ vay trái phiếu chính phủ (TPCP) để thanh toán chuyển giao tài sản cơ sở khi thực hiện hợp đồng tương lai TPCP và thành viên đấu thầu TPCP vay TPCP để bán; dịch vụ quản lý tài sản thế chấp; bỏ phiếu điện tử tử  (e-voting); cung cấp dịch vụ cho giao dịch chứng quyền có bảo đảm (CW); cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký đối với cổ phiếu trúng đấu giá của doanh nghiệp cổ phần hóa.

Tin mới lên