Tài chính

VSETGroup bị phạt và yêu cầu thu hồi trái phiếu đã chào bán sai quy định

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt 600 triệu đồng đối với Tập đoàn VSETGroup vì chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký. Đồng thời, doanh nghiệp này buộc phải thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có).

VSETGroup bị phạt và yêu cầu thu hồi trái phiếu đã chào bán sai quy định

VSETGroup bị phạt và yêu cầu thu hồi trái phiếu đã chào bán sai quy định

Ngày 30/11/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn VSETGroup có địa chỉ trụ sở chính tại số 107 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.

Theo đó, VSETGroup bị phạt tiền 600 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nguyên nhân khiến VSETGROUP bị xử phạt do chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2020 đến 27/10/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn VSETGROUP đã thực hiện chào bán trái phiếu của Công ty ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006, khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.

Bên cạnh đó, VSETGROUP phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi chứng khoán đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. 

Tin mới lên