Tiêu điểm

Vụ 8B Lê Trực: Cuối tuần này phải phá dỡ xong phần tum và tầng 19

Chiều 18/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình về hồ sơ thiết kế phương án phá dỡ và khắc phục vi phạm công trình tại số 8B Lê Trực, Sở đã khẩn trương xem xét hồ sơ và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực.

Vụ 8B Lê Trực: Cuối tuần này phải phá dỡ xong phần tum và tầng 19

Tòa nhà số 8B Lê Trực

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư chưa thực hiện việc lập phương án tự khắc phục vi phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình. Chủ đầu tư mới xây dựng phương án phá dỡ giai đoạn I phần tum và tầng 19; giai đoạn 2 khắc phục các phần diện tích sai phạm do không giật cấp theo hồ sơ giấy phép xây dựng được cấp.

Xác định đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng, mặc dù đã được Sở Xây dựng và Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình hướng dẫn, chủ đầu tư đã cam kết tại cuộc họp ngày 9/11/2015, tuy nhiên chủ đầu tư chưa chấp hành các yêu cầu và quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ban hành Quyết định cưỡng chế phá dỡ theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 3, Điều 24 Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 7/12/2007 của Chính phủ. Đồng thời triển khai phối hợp với Sở Xây dựng lập phương án, giải pháp phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp theo văn bản số 11579/SXD-GĐCL ngày 9/11/2015 của Sở Xây dựng. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2015 để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, ngày 17/11/2015, chủ đầu tư đã có văn bản số 527/CVDA gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở, Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên về việc cam kết tự tháo dỡ phần công trình sai phép tại số 8B Lê Trực.

Cụ thể, tại các văn bản này, chủ đầu tư cam kết thời gian bắt đầu tiến hành lắp dựng hệ thống dàn giáo công trình, hệ thống bao che an toàn công trình và phá dỡ phần tum chậm nhất là ngày 21/11/2015, sau đó là tầng 19. Nếu công tác chuẩn bị sớm hơn sẽ tiến hành phá dỡ trước thời hạn và có báo cáo các cơ quan chức năng.

Trong quá trình phá dỡ, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ phần công trình sai phạm còn lại (đảm bảo về khoảng lùi, khoảng giật và chiều cao công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng được cấp và bản vẽ thiết kế được xác nhận kèm theo). Chủ đầu tư cũng cam kết thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Về việc này, ngày 18/11/2015, Sở Xây dựng đã có văn bản số 12078/SXD-TTr gửi Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình và nêu rõ ý kiến như sau: Trên cơ sở phương án phá dỡ do chủ đầu tư trình và nội dung cam kết nêu trên, đề nghị UBND quận Ba Đình xem xét, có ý kiến về phương án phá dỡ, tổ chức giám sát việc tự khắc phục của chủ đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.

Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện các cam kết nêu trên, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình tổ chức thực hiện theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 12004/SXD -TTr ngày 16/11/2015. Cụ thể là chậm nhất ngày 21/11 chủ đầu tư phải phá dỡ tầng tum và sau đó là tầng 19 của tòa nhà. Nếu không thực hiện theo đúng tiến độ, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình sẽ ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ theo thẩm quyền.

Như tin đã đưa, ngày 15/11/2015, chủ đầu dư án xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê, tòa nhà 8B Lê Trực là Công ty cổ phần may Lê Trực đã nộp hồ sơ phương án tháo dỡ phần vi phạm của tòa nhà đúng thời hạn cơ quan chức năng yêu cầu.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình nhận thấy chủ đầu tư lập phương án khắc phục vi phạm chưa đạt yêu cầu. Do vậy, quận đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu để có ý kiến yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới lên