Tiêu điểm

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hé lộ danh sách nhiều nhà thầu lớn thi công

(VNF) - 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, gây hư hỏng khi vận hành khai thác. Đáng chú ý, các nhà thầu thi công giai đoạn 1 dự án đều là những "ông lớn" như Cienco 1, 4, 5, 6 và 8, Sông Đà, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Vinaconex, Thành An (Bộ Quốc phòng), doanh nghiệp nước ngoài...

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Hé lộ danh sách nhiều nhà thầu lớn thi công

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng: Hé lộ danh sách nhiều nhà thầu lớn thi công

Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là dự án trọng điểm quốc gia, có vốn lên tới 34.516 tỷ đồng do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 140km. Giai đoạn 1 của dự án dài 65km, từ TP. Đà Nẵng tới TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), giai đoạn 2 dài hơn 74,2km (từ TP. Tam Kỳ đến TP. Quảng Ngãi).

Đến nay, riêng 65km thuộc giai đoạn 1 dự án đã có tới 380 điểm hư hỏng trên tuyến chính (trung bình 1km có 6 điểm hư hỏng).

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 1 của dự án có 8 gói thầu xây lắp chính, trong đó có 7 gói thầu thi công đường được VEC ký kết thực hiện thi công và 1 gói thầu chủ yếu thi công cầu.

Cũng theo kết luận, Phân Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải phía Nam, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành giám định tư pháp và kết luận chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đối với 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án này không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, gây hư hỏng khi vận hành khai thác.

Gói thầu số 1: Liên danh Cienco 5 và Cienco 1

Gói thầu thứ nhất của liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1), với giá trị hợp đồng hơn 2.100 tỷ đồng.

Sau đó, liên danh nhà thầu đã phân chia phạm vi và khối lượng công việc: Cienco 5 thi công các hạng mục gồm cầu, đường, cống chui dân sinh, cống hộp thoát nước...; Cienco 1 thi công các hạng mục như Cienco 5 với tỷ lệ 45% giá trị hợp đồng.

Gói thầu số 2: Liên danh Trường Sơn - Cienco 6 - Vạn Cường - Công ty 703

Gói thầu thứ hai do liên doanh 4 nhà thầu thi công gồm: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6), Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 703 với giá trị hợp đồng là hơn 2.431 tỷ đồng.

Liên danh 4 nhà thầu này thi công các hạng mục cầu, cống thoát nước, cống chui dân sinh, nền, móng, mặt đường tại gói thầu số 2, lý trình từ Km8+00 - Km16+880.

Đồng thời, liên danh phân chia phạm vi và khối lượng công việc cụ thể: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công phần cầu gồm 5 cầu tại các vị trí CB02 (Km9+373), F002 (Km9+619), VD02a (Km13+358,6), OP03 (Km13+626,3), IRB00d (Km0+395,6 nhánh D), phần đường từ Km8+00 - Km9+619 và Km12+840 - Km13+820 với tỷ lệ 35% giá trị hợp đồng;

Cienco 6 thi công phần cầu bao gồm 4 cầu tại các vị trí LRB05b (Km12+664), LRB06 (Km14+026,5), CB05 (Km14+270), VD03 (Km14+880), phần đường đoạn 1 từ Km12+269,54 - Km12+840, đoạn 2 từ Km13+820 - Km14+620 và cống chui tại Km12+253,79 với tỷ lệ 20% giá trị hợp đồng;

Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường thi công phần cầu bao gồm 4 cầu tại các vị trí: LRB04 (Km9+885), VD02 (Km10+271), LRB05 (Km10+887,3), LRB05a (Km11+924 ), phần đường từ Km9+619 - Km12+269,54 với tỷ lệ 30% giá trị hợp đồng;

Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 703 thi công phần cầu bao gồm cầu: VD03a (Km15+340) và cầu VD04 (Km16+558), phần đường từ Km14+620 - Km16+880 với tỷ lệ 15% giá trị hợp đồng.

Để tổ chức thực hiện thi công gói thầu số 2, ngày 10/1/2014, liên danh các nhà thầu trên đã thành lập Ban điều hành liên danh gói thầu xây lắp số 2 dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Gói thầu số 3B: Liên danh Cienco 6 - Trico

Gói thầu số 3B của liên danh 2 nhà thầu gồm: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) và Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 1 (Trico).

Tổng giá trị hợp đồng hơn 1.536 tỷ đồng, lý trình từ Km18+100 - Km21+500.

Liên danh các nhà thầu đã phân chia phạm vi và khối lượng công việc cụ thể: Cienco 6 thi công phần cầu bao gồm cầu VD05 (Km18+319), VD06 (Km18+606), một số hạng mục cầu VD07 (Km19+252), cống hộp tại Km21+150, phần đường từ Km18+100 - Km19+973 và Km21+140 - Km21+500 với tỷ lệ 60% giá trị hợp đồng;

Công ty Trico thi công phần cầu gồm cầu Chiêm Sơn (Km20+215,375), các công việc còn lại của cầu VD07 và toàn bộ cầu vượt FO03 (Km20+700), phần đường từ Km20+444 - Km21+150 với tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng.

Ngày 4/12/2013, liên danh nhà thầu Cienco 6 - Công ty Trico đã thành lập Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trung bình 1km đường có 6 điểm hư hỏng.

Gói thầu số 4: Liên danh Cienco 4 - Sông Đà - Thăng Long - Công ty Tuấn Lộc

Gói thầu số 4 của liên danh 4 nhà thầu gồm: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4); Tổng công ty xây dựng Sông Đà; Tổng công ty xây dựng Thăng Long và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.

Tổng giá trị hợp đồng là 2.066 tỷ đồng, lý trình từ Km21+500 - Km32+600.

Cienco 4 thi công cống chui dân sinh, cống thoát nước, 1 hầm xuyên núi, phần đường từ Km23+140 - Km25+060 với tỷ lệ 28,4% giá trị hợp đồng.

Tổng công ty Sông Đà thi công cống chui dân sinh, cống thoát nước, 1 hầm xuyên núi, phần đường từ Km21+500 - Km22+485 với tỷ lệ 25,9% giá trị hợp đồng.

Tổng công ty Thăng Long thi công cống chui dân sinh, cống thoát nước, cầu OBR04 (Km23+377); OBR05 (Km24+918); OBR06 (Km29+505) và phần đường từ Km28+760 - Km32+600 với tỷ lệ 25,8% giá trị hợp đồng và Công ty Tuấn Lộc thi công cống chui dân sinh, cống thoát nước, cầu OP06 (Km23+940) và phần đường từ Km25+060 – Km28+760 với tỷ lệ 19,9% giá trị hợp đồng.

Để thực hiện gói thầu này, ngày 19/5/2014, liên danh trên đã thành lập Ban điều hành liên danh gói thầu số 4.

Gói thầu số 5: Liên danh Công ty Phương Thành - Cienco 6 - Cienco 8 - Công ty Thành Phát

Gói thầu số 5 gồm liên danh 4 nhà thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành; Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6); Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) và Công ty TNHH xây dựng Thành Phát.

Tổng giá trị hợp đồng là 1.056 tỷ đồng, lý trình từ Km32+600 - Km42+000.

Công ty Phương Thành thi công cầu, cống chui dân sinh, công thoát nước, cầu vượt, nền móng mặt đường từ K32+600 - Km36+160, Km38+327 - Km42+00 và trạm dừng nghỉ tại Km36 với tỷ lệ khoảng 42,5% giá trị hợp đồng.

Công ty Thành Phát thi công các hạng mục nền móng mặt đường từ Km36+160 - Km38+327 với tỷ lệ 15% giá trị hợp đồng. Cienco 6 và Cienco 8 thi công phần cầu với tỷ lệ 42,5% giá trị hợp đồng.

Các liên danh này đã thành lập Ban điều hành liên danh gói thầu số 5 vào ngày 3/4/2014.

Gói thầu số 6: Liên danh Vinaconex - Thành An - Vinaconex E&C

Liên danh gói thầu số 6 gồm 3 nhà thầu: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Tổng công ty Thành An, Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Vinaconex E&C (Vinaconex E&C).

Tổng giá trị hợp đồng hơn 1.329 tỷ đồng, lý trình từ Km42+000 - Km52+000.

Vinaconex thi công các hạng mục cầu, công chui dân sinh, cống thoát nước, phần đường từ Km47+040 - Km50+700 với tỷ lệ 44,969% giá trị hợp đồng.

Tổng công ty Thành An thi công các hạng mục giống Vinaconex nhưng tại phần đường từ Km42+000 - Km45+740 với tỷ lệ 35,005% giá trị hợp đồng và Công ty Vinacone E&C thi công các hạng mục từ phần đường từ Km45+740 - Km47+040 và Km50+700 - Km52+000 với tỷ lệ 20,026% giá trị hợp đồng.

Để tổ chức thực hiện thi công gói thầu số 6 của dự án, ngày 12/3/2014, liên danh các nhà thầu đã ban hành quyết định thành lập Ban điều hành liên danh gói thầu số 6.

Gói thầu số 7: Liên danh Công ty OHL - Cienco 1 - Công ty Đông Mê Kông

Gói thầu số 7 gồm liên danh 3 nhà thầu: Công ty Obrascon Huarte Lain, S.A, Tây Ban Nha (Công ty OHL); Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) và Công ty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng Đông Mê Kông.

Tổng giá trị hợp đồng hơn 1.614 tỷ đồng, lý trình từ Km52+000 - Km65+00.

Công ty OHL - Tây Ban Nha thi công các hạng mục cầu, cống chui dân sinh, nền móng mặt đường từ Km52+000 - Km57+400 với tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng; Công ty Đông Mê Kông thi công các hạng từ Km57+400 - Km61+300 với tỷ lệ 20% giá trị hợp đồng; Cienco 1 thi công các hạng mục từ Km61+300 – Km65+000 với tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng.

>>> Xem thêm: Từ vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Công an kiến nghị không chia nhỏ gói thầu

Tin mới lên