Đô thị

Vụ KĐT Mỹ Hưng-Cienco 5: Sở Tài chính Hà Nội ‘thoái thác’ việc xác định giá trị các dự án đối ứng

(VNF) - Liên quan đến nội dung được UBND TP. Hà Nội giao tại Quyết định số 5269 ngày 25/11/2020, Sở Tài chính cho rằng theo các quy định pháp luật hiện hành không có quy định Sở này là cơ quan xác định giá trị các dự án đối ứng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, việc cân đối giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện (nếu có).

Vụ KĐT Mỹ Hưng-Cienco 5: Sở Tài chính Hà Nội ‘thoái thác’ việc xác định giá trị các dự án đối ứng

Vụ KĐT Mỹ Hưng-Cienco 5: Sở Tài chính Hà Nội ‘thoái thác’ việc xác định giá trị các dự án đối ứng

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 23/11/2020, Văn phòng UBND TP. Hà Nội phát đi thông báo số 554/TB-VP về kết luận của Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho phép điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 tại Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, huyện Thanh Oai.

Chỉ sau 2 ngày có thông báo kết luận trên, ngày 25/11/2020 ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký Quyết định số 5269/QĐ-UBND.

Tại điều 1, quyết định này ghi rõ: “Điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định 3128/QĐ-UBND ngày 30/07/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi 1.820.433 m2 đất trên địa bàn các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh, huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 như sau: từ Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP (Cienco 5)”.

Với nội dung quyết định trên, chủ sử dụng đất là Cienco 5 Land mất hơn 182ha đất được giao cách đây hơn 12 năm.

Cũng theo quyết định, tại khoản c, điều 3, Hà Nội giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải xác định giá trị dự án BT và các dự án đối ứng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, việc cân đối giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện (nếu có).

Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã ký Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây với Cienco 5 và Cienco 5 Land (gọi là bên B).

Theo Hợp đồng BT, bên B tự thu xếp nguồn vốn tổ chức xây dựng và hoàn thành tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây có chiều dài 41,5km.

Để hoàn vốn của dự án đường trục phía Nam, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao cho bên B thực hiện dự án khác, gồm 3 dự án bất động sản là dự án khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5, dự án khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5 và dự án khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5.

Căn cứ Hợp đồng BT, ngày 30/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây đã ban hành các Quyết định thu hồi đất và giao cho Cienco 5 Land để thực hiện dự án hoàn vốn của dự án đầu tư.

Theo nguồn tin của VietnamFinance, ngày 25/12/2020, Sở Tài chính đã có Công văn số 8429/STC-TCĐT gửi UBND TP. Hà Nội. Trong công văn của Sở Tài chính đã chỉ ra nhiều nội dung vướng mắc liên quan đến dự án BT và dự án đối ứng của UBND TP. Hà Nội đã giao các ngành triển khai.

Theo Sở Tài chính, khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 và khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5 (tại Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Oai) đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch và theo quy định của Luật Đất đai, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ phải rà soát lại nghĩa vụ tài chính về đất của các dự án.

Thứ hai, đến nay, dự án BT vẫn chưa được phê duyệt điều chỉnh và giá trị công trình BT trong Hợp đồng BT chưa được điều chỉnh.

Thứ ba, ngày 25/11/2020, UBND TP. Hà Nội có quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại dự án khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 từ Cienco 5 Land thành Cienco 5, chưa xử lý khu đô thị Thanh Hà A - Cienco 5 và khu đô thị Thanh Hà B - Cienco 5. Do đó, việc hạch toán ghi thu, ghi tiền sử dụng đất tại các dự án đối ứng và ghi chi dự án BT vẫn chưa thực hiện được.

Công văn của Sở Tài chính gửi UBND TP. Hà Nội

Sở Tài chính đề nghị Hà Nội điều chỉnh nội dung trách nhiệm của đơn vị

Đáng chú ý, Sở Tài chính nhấn mạnh theo các quy định pháp luật hiện hành không có quy định Sở Tài chính là cơ quan xác định giá trị các dự án đối ứng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, việc cân đối giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện (nếu có).

“Sở Tài chính có nhiệm vụ phối hợp thẩm định phương án tài chính của đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; chủ trì hướng dẫn các nội dung liên quan công tác thanh toán, quyết toán công trình dự án hoàn thành theo quy định; chủ trì xác định chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất của các dự án đối ứng theo quy định của Luật Đất đai làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất thanh toán”, công văn của Sở Tài chính nêu rõ.

Chính vì vậy, Sở Tài chính đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, điều chỉnh điểm c, điều 3, Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá trị quỹ đất thanh toán để báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định làm cơ sở trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội tham mưu điều chỉnh dự án đường trục phía Nam.

Sở Giao thông Vận tải (đại diện theo ủy quyền của UBND thành phố) chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rà soát, thương thảo ký phụ lục điều chỉnh Hợp đồng BT, trong đó rà soát thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo kết quả kiểm toán ngày 14/10/2020 của Kiểm toán Nhà nước thông báo kết quả hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây.

VietnamFinance sẽ tiếp tục thông tin…

Tin mới lên